-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2082)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2050)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2018)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1943)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1626)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(961)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42368 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا اين حديث (كه همه مردم بعد از رسول خدا مرتد شدند به جز سه نفر)صحت دارد؟
آنچه در توجيه اين روايت صرف نظر از بحث در سند اين روايت به نظر مي رسد اين است كه ارتداد در اين روايت به معني ارتداد اصطلاحي كه موجب كفر و خروج از اسلام و اجراي حد قتل است نمي باشد. ارتداد در اين روايت به معني شكستن عهد ولايت اميرالمؤمنين(ع) و نوعي رجوع از خط مشي پيامبر اكرم و رعايت نكردن وصيت هاي حضرتش و يا تسليم محض نبودن در برابر اميرالمؤمنين و دفاع از ولايت آن حضرت مي باشد، {V(نتايج الأفكار 1/196 سيد محمدرضا گلپايگاني)V}. بعد از وفات پيامبر گرامي اسلام عده اي از مردم ولايت اميرالمؤمنين را انكار كردند و خلافت ابي بكر را پذيرفتند. بسياري از آنان هم به علل مختلف بي تفاوت و ساكت بودند و عملاً خلافت خليفه اول را تأييد كردند. عده كمي هم كه ولايت حضرت را قبول داشتند سست عنصر بودند و تسليم محض در برابر حضرت نبودند و به نحوي در برابر ولايت و تسليم بودن در برابر حضرتش دچار مشكل بودند. در روايتي آمده است چهل نفر با اميرالمؤمنين(ع) بيعت كردند حضرت به جهت امتحان آنان فرمود فردا در حالي كه سرهايتان را تراشيده ايد پيش من حاضر شويد هيچكس از آنان به جز سلمان و مقداد و ابي ذر نيامدند وعمار هم بعد از ظهر پيش حضرت مي آيد، {V(بحار 28/358)V}. مؤيد اين روايت كه همه مرتد مي شوند مگر سه نفر و توجيهي كه براي روايت شد روايتي است كه در كافي آمده است: امام صادق(ع) در ضمن حديثي كه راوي از كمي مؤمنان با حضرت صحبت مي كند مي فرمايد: تمامي مهاجرين و انصار رفتند مگر!... و با دستشان اشاره به عدد سه (يعني فقط سه نفر باقي ماندند) راوي از حال عمار ياسر سؤال مي كند حضرت مي فرمايد خدا رحمت كند او را با اميرالمؤمنين بيعت كرد و شهيد كشته شد. راوي مي گويد من پيش خودم گفتم مگر چيزي از شهادت بالاتر است. حضرت به من نگاهي كردند و فرمودند فكر مي كني عمار مثل آن سه نفر بود نه هرگز چنين نبود»، {V(كافي 2/244)V} از اين روايت و روايات مشابه ديگر معلوم مي شود كه حتي شخصيتي مثل جناب عمار هم به مانند آن سه نفر تسليم محض در برابر مولاي خود اميرالمؤمنين نبوده است تا چه رسد به سايرين.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.