-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4239 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بنده سه سال و نيم است كه پا به جلسات مذهبي و مسجد و بچه هاي جلسه در رفت و آمد هستم و يك ماه هم طرف كارهاي غربگرا رفته ام، چرا تأثير مورد دوم بيشتر از مورد اول با آنكه 3 سال به طول انجاميده بهتر بوده است، چرا؟

لابد مي داني كه هر چه قدر كار مشكل تر باشد مزد آن نيز بيشتر است و هر چه كار ساده تر و سهل تر باشد از عهده هر كسي برآيد مزد و پاداش آن نيز كمتر است و لابد مي داني كه كارهاي معنوي از مسايل مادي با ارزش تر است زيرا كارهاي معنوي سخت تر است.

از سوي ديگر مي داني كه پاك و پاكيزه نگه داشتن خود بسيار سخت تر از آلوده كردن است. اگر بخواهي لباس خود را پيوسته تميز و مرتب نگه داري خيلي بايد مراقبت و مواظبت كني. از وسط خاك عبور نكني مراقب باشي چربي به آن نرسد، روغن موتور و ... به آن نچسبد تميز نگه داشتن لباس سخت تر از كثيف كردن آن است. اگر شما تصميم بگيري لباس خود را كثيف كني خيلي زود مي تواني با روغن موتور آغشته كني.

اگر بخواهي آدم خوبي باشي بايد دائم مراقب باشي كار خلافي از تو سر نزند ولي اگر بخواهي بد باشي بايك عمل زشت مي تواني آبروي چندين ساله ات را ببري. كارهاي معنوي چون سخت تر است با ارزش تر است. حتماًمتوجه شدي چرا گرايش به كارهايي كه گفتي بيشتر از آن چيزي است كه چند سال به دنبال آن بوده اي. امور معنوي از كارهاي سخت است.فكر كردن كار سختي است و ... ولي ارضاي تمايلات كاري ساده است و نياز به فكر كردن و انديشه كردن و عاقبت انديشي و ... ندارد وقتي كاري ساده باشد انسان زود به طرف آن مي رود ولي كارهاي سخت را كمتر استقبال مي كند چون سخت است پا گذاشتن بر روي هواي نفس و نرفتن به سوي كارهايي كه شما اشاره كرده اي اولين گام به سوي معنويت است گام دوم رفتن به سوي نماز و عبادت و... اگر مي خواهي نماز بخواني اول بايد طهارت داشته باشي يعنيپليدي را از خودت دور كني بايد لباست غصبي نباشد و... ولي اگر بدنت نجس باشد، لباست غصبي باشد تازه اگر نماز بخواني مرتكب گناه شده اي، حالا شما بگو چرا من تمايل به نماز خواندن ندارم، چون پاكيزه نيستي رغبت به نماز نداري. چون به سوي....غرب رفته اي تمايل به معنويت نداري. روحت آلوده است. اول بايد قلب و روحت را پاك كني تا نور معنويت بر دلت بتابد. اول بايد ظرف نفس خودت را پاكيزه كني تا آب گواراي شيرين معنويت را بنوشي. اما همين كه احساس مي كني كه خطا رفته اي يك گام به جلو است و البته اگر احتمالاّ جلسات مذهبي نتوانسته تاثير عميق در جان و روح تو بگذارد ،چون سطحي و گذرا بوده نه عميق و ... حضور در جلسات اگر افراط گونهباشد و شناخت ندهد و فقط حضور باشد تاثير ندارد. آنچه تاثير گذار است عمل به دستورات ديني به طور خالصانه است نه انجام سطحي آن. سعي كن با شناخت عميق و عمل خالصانه قلب و دل خود را صاف كني.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.