-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42392 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

علل روي برگرداندن بسياري از مردم از اهل بيت در زمان حضرت علي(ع) چه بود؟
اين سؤال يكي از مهم ترين مسائلي است كه به ذهن هر مسلمانِ محقّق و منصف خطور مي كند؛ زيرا روايات فراواني از زبان رسول اكرم(ص) در فضايل حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س) آمده است. اين روايات را اهل تسنن هم قبول دارند و كتاب هاي روايي آنها مملو از اين احاديث است. علّت روي برگرداندن بسياري از مردم از اهل بيت(ع) مي تواند چند چيز باشد: 1- حب قدرت و رياست بسياري از بزرگان مهاجرين و انصار؛ 2- وجود نفاق در ميان بزرگان قوم؛ 3- وجود اختلاف و كينه هايي از گذشته در بين مسلمانان؛ 4- سست ايماني تازه مسلمانان؛ 5- وجود كينه ها و دشمني هاي برخي با حضرت علي(ع) (زيرا بسياري از بستگان نزديك آنان در جنگ ها به دست حضرت علي كشته شده بودند)؛ 6- نگراني گروهي از اشراف از ادامه راه رسول اللّه به وسيله اميرالمؤمنين(ع) و عدالت وي؛ 7- حيله گري و خدعه برخي از افراد و ايجاد جوّ متشنّج و آلوده بعد از پيامبر(ص) (به عنوان مثال تبليغ مي كردند كه ما علي را براي جانشيني پيامبر قبول داريم ولي فعلاً جوان است (حدود 33 سال). 8- ريشه كن نشدن رسوم قبيله اي و عصبيت جاهلي (برخي از مورّخان بر اين نكته تأكيد دارند كه مردم با اين كه حرف هاي حضرت رسول(ص) را شنيده بودند، ولي باز منتظر آن بودند كه شخصي طبق سنت قبيله اي براي خلافت برگزيده شود). البته براي هر يك از موارد هفتگانه شواهد تاريخي و دلايل كافي وجود دارد. نظير اين قضيه در قرآن آمده و آن داستان موسي و هارون(ع) و سامري است. بدين صورت كه پيامبري موسي(ع) براي بني اسرائيل ثابت شده بود. عصاي او را ديده و يد بيضاي او را مشاهده كرده بودند. ساحران در مقابل چشمان آنان ايمان آوردند. هم چنين ديدند كه چگونه عصاي موسي نيل را شكافت و خود آنها از آن عبور كردند و فرعون و انصارش غرق شدند و....با اين وجود وقتي موسي(ع) هارون را به جانشيني خود نصب كرد و به دستور خدا به كوه طور رفت ..... مردم دوباره بت پرست شدند و جانشيني هارون را قبول نكردند و به نصايح او گوش فراندادند و گاوي را كه سامري با طلا و زيورآلات خود آنها ساخته بود، پرستيدند. اين در حالي بود كه پيامبرشان نمرده بود و فقط تأخير كرده بود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: سوره طه، آيات 40 - 99. رسول خدا(ص) هم به حضرت علي(ع) فرمودند: تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسي هستي و اين شباهت درامور متعددي است كه يكي از آنها عدم تبعيت مردم است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.