-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42393 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

عايشه از نظر اخلاقي چگونه زني بود و نظر پيامبر اسلام را درمورد عايشه بيان فرماييد؟
قضاوت درباره عايشه، از مسائلي است كه شيعه و اهل سنّت در آن اختلاف نظر دارند. بنابراين به نظر مي رسد قرآن كريم (كه مورد اتفاق فريقين است) و احاديث قطعي و متواتر (كه حجيّت آنها قابل انكار نيست) بهترين راه براي بررسي چنين مسأله اي باشد. براي رسيدن به نتيجه مطلوب، بايد به سه سؤال پاسخ دهيم: 1- آيا تنها همسر پيامبر بودن، مي تواند دليل شرافت و فضيلت يك زن باشد، يا اين كه ممكن است زني همسر پيامبر باشد و در عين حال پليد و معصيت كار باشد؟! 2- آيا در بين زنان پيامبر اكرم (ص)، زن مذموم و معصيت كار بوده است، يا اين كه همه زنان پيامبر(ص) شايسته و نيكوكار بوده اند؟ 3- به فرض اين كه بعضي از زنان پيامبر(ص) مذموم بوده باشند، آيا عايشه از آن دسته بوده است يا نه؟ الف) قرآن كريم مي فرمايد: {A{/Bيا نِساءَ اَلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ اَلنِّساءِ إِنِ اِتَّقَيْتُنَّ {w1-9w}{I33:32I}/}A}؛ {Mاي زنان پيامبر! شما مانند ساير زنان نيستيد (يعني برتريد) اگر تقواي الهي پيشه كنيدM}، {V(احزاب، آيه 33)V} و نيز مي فرمايد: {A{/Bيا نِساءَ اَلنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا اَلْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَي اَللَّهِ يَسِيراً وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً{w1-36w}{I33:31-30I}/}A}؛ {Mاي زنان پيامبر! هر كدام از شما كار زشتي مرتكب شود، عذاب او دو برابر خواهد بود و آن بر خدا آسان است و هر كدام از شما اطاعت خدا و رسولش را به جا آورد، دو برابر اجرش مي دهيم و روزي كريمانه اي برايش مهيا مي كنيم M}، {V(احزاب، آيه 31)V}. خداوند سبحان در اين دو آيه شريفه، آشكارا بيان مي دارد كه ملاك شرافت و فضيلت در زنان پيامبر(ص)، تقواي الهي است نه همسري آن حضرت؛ گر چه بيان مي دارد كه اين موقعيت (همسري پيامبر) موقعيت خطيري است كه اگر حُسن استفاده از اين موقعيت شود، سود دو چندان در پي دارد و اگر سوء استفاده شود به همان ميزان، زيان دو برابر به همراه دارد. تأييد اين مطلب كه صِرف همسري پيامبر(ص) نمي تواند ملاك شرافت و فضيلت باشد، اين است كه در ميان زنان پيامبران گذشته نيز، زناني بوده اند كه دچار خشم و غضب الهي شده اند: در آيه 10 سوره «تحريم» خداوند متعال، همسران نوح و لوط را به شدّت مذمّت نموده و مي فرمايد: «اين دو زن همسر دو تن از بندگان صالح من بودند و به همسرشان (نوح و لوط«ع») خيانت كردند، و همسر پيامبر بودنشان نتوانست آن دو را از عذاب قهر الهي حفظ كند و به آن دو گفته شد، همراه اهل آتش داخل آتش شويد». نتيجه اين كه امكان دارد كه زني همسر پيامبر باشد؛ ولي معصيت كار بوده و اهل آتش باشد. ب ) امّا سؤال دوّم اين بود كه آيا در ميان زنان پيامبر گرامي اسلام (ص) نيز زن ناشايسته و مذموم بوده است يا نه؟ در قرآن كريم - و به تبع در احاديث معتبر - از دو تن از زنان پيامبر(ص) مذمت شده است: در آيه 3 تا 5 سوره «تحريم» حال دو تن از همسران پيامبر(ص) بيان شده است. خلاصه اين كه آن دو زن سرّ پيامبر(ص) را افشا مي كردند و خداوند متعال پيامبر(ص) را از گناه آن دو زن آگاه ساخت و نسبت به آنان فرمود: «اگر شما دو زن توبه كنيد بسيار به جاست چرا كه دل هاي شما از حق برگشته است و اگر در مخالفت پيامبر(ص) همديگر را ياري كنيد، پس بدانيد كه خداوند ياور و نگهبان او است و جبرئيل و مؤمنان صالح و فرشتگان همه پشتيبان او هستند واميد است كه اگر پيامبر(ص) شما را طلاق دهد، خداوند به عوض شما، زنان بهتري به پيامبر(ص) بدهد كه مسلمان و مؤمن و مطيع باشند». حاصل اين آيات شريفه اين است كه يقيناً بعضي از زنان پيامبر(ص)، معصيت كار بوده و گاه به پيامبر(ص) ضربه مي زدند. مخفي نماند كه بيشتر مفسّران شيعه و اهل سنّت اين آيات را مربوط به عايشه (دختر ابوبكر) و حفصه (دختر عمر) مي دانند. كه هر دو همسر پيامبر(ص) بوده اند. ج ) با نگاهي كوتاه به زندگي عايشه در دو برهه از تاريخ (يكي زمان حيات پيامبر(ص) و ديگري پس از پيامبر(ص)، يعني در دوران خلفا) مي توان فهميد كه آيا عايشه جوهره ايمان و تقوا را داشته است تا در رديف زنان شايسته پيامبر(ص) باشد و يا اين كه چنين نبوده است. امّا در دوران خلفا عايشه فرمان هاي پيامبر(ص) را زير پا نهاده و در اين برهه از زندگيش نقاط تاريكي ازخود بر جاي گذاشته است. از مهم ترين آنها - كه از مسلّمات تاريخ است - لشكر كشي عايشه و جنگ با امير المؤمنين(ع) است؛ آن هم در زماني كه آن حضرت رسماً خليفه رسول خدا(ص) بود؛ يعني، مسلمين پس از عثمان با آن حضرت بيعت كرده بودند؛ در حالي كه پيامبر(ص) به عايشه از اين واقعه خبر داده بود و او را از چنين گناه نابخشودني نهي كرده بود. حتي برادر عايشه، محمد بن ابي بكر شخصاً عايشه را از جنگ برحذر داشت و حديث پيامبر(ص) را به او يادآوري نمود كه حضرت رسول(ص) خبر داده بود يكي از زنان من به جنگ با برادرم علي(ع) خواهد رفت و .... با اين همه به خاطر كينه توزي با حضرت علي (ع) به جنگ با ايشان برخاست و هزاران نفر را به كشتن داد. و با آن كه امام علي(ع) پس از پايان جنگ به احترام نسبتش با پيامبر(ص) با عايشه بسيار كريمانه رفتار كرد، ولي عايشه مجدداً كينه توزي خود را ابراز نمود و در مقابل امام حسين(ع) ايستاد و مانع دفن امام حسن(ع) در كنار قبر رسول الله(ص) شد و سبب گرديد تا جنازه آن حضرت تيرباران شود. آيا چنين اعمالي مي تواند از كمال ايمان و تقوا ناشي شده باشد؟!! امّا در زمان حيات پيامبر اكرم(ص) با شواهد بسياري در تاريخ و احاديث معتبر در كتاب هاي شيعه و اهل سنّت وجود دارد كه عايشه بعضاً موجبات اذيت حضرت رسول(ص) را فراهم مي كرده و بر اين كه پيامبر(ص) محبت زيادي به حضرت زهرا(س)، سرور زنان عالميان داشته و از فضيلت او بسيار مي گفته و او را مي بوسيده است، حسادت مي ورزيد. هم چنين از حضرت خديجه - كه به اتفاق شيعه و اهل سنت يكي از چهار زن برگزيده عالم است - به زشتي ياد مي كرده است و .... گفتني است مسائلي از اين قبيل - كه بر آگاهان به تاريخ اسلام پوشيده نيست - در زندگي عايشه وجود دارد كه هيچ كدام با معيار تقوا و ايمان خالص سازگاري ندارد و همان طوري كه قبلاً ذكر شد آيه 3 و 4 سوره تحريم اشاره به اين مسائل ناپسند دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.