-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4241 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چگونه مي توان با برادري كه هيچ گونه علاقه اي به او ندارم رابطه برقرار كرد و لطفاً راههاي برخورد را توضيح بدهيد؟پيشنهاد ميكنيم به صورت حضوري به مشاوره با يك روانشاس مشورت كني به طور فطري و طبيعي علي القاعده خواهر با برادر و برادر با برادر يا خواهر با خواهر نبايد به شكلي كه جنابعالي مطرح كردهايد وجود داشته باشد ولي گاهي برخي علل و عواملي موجب ميشود برادران وخواهران نسبت به يكديگر دچار مشكل و كدورت بشوند و رابطه شان با همديگر كمرنگ و حتي قطع بشود. اين مسأله بايد ريشه يابي بشود و علت دوگانگي و اختلاف پيدا و حل بشود اگر مسأله يا مسائلي باعث كدورت شده باشد پس از آن كه حل شد خود بخود نزديكي بيشتري ميشود گاهي توقعات بيجا و بيمورد باعث كدورت ميشود. دو برادر براي مسائل جزئي از همديگر قهر ميكنند و ... وحال آنكه مسائل بدتر و بالاتري در محيط كاري ممكن است وجود داشته باشد ولي منجر به قهر و نزاع نشود. اندكي فكر كنيد آيا دلايلي كه موجب شده دو برادر با يكديگر دچار مشكل بشوند در جاهاي ديگر وجود ندارد. آيا كساني كه ما با آنها ارتباط داريم، سلام و عليك ميكنيم و ... بهتر از برادرمان هستند. بسياري از مواقع با افرادي رابطه داريم ـ گر چه غير دوستانه بلكه رسمي و سلام عليكي كه به مراتب از بستگانمان بدتر هستند ولي قطع رابطه نميكنيم ولي در برابر اقوام و ... براي مسائل جزئي و اندك به نزاع و درگيري متوسل ميشويم و ...

همانگونه كه در برابر افراد بيگانه بسياري چيزها را تحمل ميكنيم در برابر اقوام و برادر و ... بايد بيشتر دامنه تحمل خودمان را افزايش دهيم. اندكي فكر كن چرا برادرت را دوست نداري؟ اگر علت را پيدا كردي فكر كن آيا كسان ديگري همانند او هستند كه آنها را دشمن نميداري يا خير و ..مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.