-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42432 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره گذشت و جوانمردي حضرت علي(ع) توضيح دهيد.
در مورد گذشت و جوانمردي حضرت علي(ع) 1- خوابيدن حضرت علي(ع) در بستر پيامبر اسلام(ص) در ليلةالمبيت (شب هجرت پيامبر(ص)) از مكه مكرمه به مدينه منوره) كه بيانگر اوج جوانمردي و فداكاري او(ع) در راه اسلام و پيامبر اسلام(ص) است و اين جوانمردي به حدي بزرگ و پرثمر بود كه خداوند متعال در قرآن كريم حضرت علي(ع) را مي ستايد و مي فرمايد: {H{/Bوَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ{w1-13w}{I2:207I}/}H}؛ {Mبعضي از مردم (منظور حضرت علي(ع) است) جان خو را با رضايت الهي معامله مي كنند و هدفشان كسب خشنودي خداوند است.M}{V(سوره بقره، آيه 207) V} 2- در جنگ صفين وقتي لشكريان معاويه بر شريعه فرات مسلط شدند، مانع از استفاده لشكريان علي(ع) از آب شدند به طوري كه تشنگي در لشكريان اثر گذاشت. با ترغيب و تحريك علي(ع) اصحاب علي(ع)، دشمن را از كنار آب عقب زدند و بر آب مسلط گشتند و هنگامي كه قصد مقابله به مثل و بستن آب بر روي دشمن داشتند حضرت(ع) آنان را بر حذر داشت و اجازه داد دشمن از آب بهره مند گردد. 3- وقتي ابن ملجم ملعون آن ضربت مهيب را بر فرق مبارك حضرت(ع) وارد كرد و حضرت در بستر مرگ و شهادت قرار گرفتند دستور دادند باقيمانده شيري را كه خودشان مقداري از آن را ميل فرموده بودند براي شقي روزگار ببرند و تا آخرين لحظه عمر، فرزندانش را درباره قاتل سفارش مي كردند و مواظب آب و غذاي او بودند. 4- شايد بزرگترين جريان براي بيان گذشت و جوانمردي حضرت(ع)، 25 سال خانه نشيني ايشان باشد، در حالي بر طبق شواهد فراواني و به اعتراف خودِ دشمنان هيچ كس براي خلافت، از حضرتشان سزاوارتر نبودند و براي حفظ اسلام و يكپارچگي امت مسلمان با آن همه اهانت ها و جسارت ها كه به همسر مظلومش، حضرت زهرا(س) نمودند و با آن هتّاكي هايي كه در حمله به خانه ايشان و آتش زدن درب خانه و كشتن فرزندي كه در رحم همسرشان بود، از خود بروز دادند، در كمال بزرگواري و گذشت حتي در زمان خلفاي وقت خود و فرزندانش از هيچ گونه كمك در راه منافع اسلام و مسلمانان كوتاهي و دريغ نفرمودند. توجه: ابعاد شخصيت عظيم بزرگ مرد تاريخ، علي بن ابي طالب گسترده تر از اين است كه با ذكر چند نمونه حق آن ادا گردد، لذا شما مي توانيد به كتاب هايي كه درباره شخصيت اين انسان بزرگ الهي نوشته شده و مخصوصاً با مراجعه به كلمات نوراني ايشان و بالاخص كتاب شريف نهج البلاغه تا حدي با ابعاد وجودي ايشان آشنا گرديد. كتابهايي مانند فروغ ابديت، فروغ ولايت تأليف استاد جعفر سبحاني، در اين راه روشنگر مي باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.