-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42433 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه عواملي باعث انحراف و كاهش ايمان مردم به حضرت عيسي(ع) گرديد؟
در جواب اين سؤال توجه شما را به اين مطالب جلب مي كنم: خداوند حضرت عيسي(ع) را به سوي بني اسرائيل فرستاد و آن حضرت به بني اسرائيل گفت: «اي بني اسرائيل! من فرستاده خدا به سوي شما هستم»، {V(صف، آيه 6)V}. وقتي حضرت عيسي(ع) براي اثبات حقانيت خود معجزه نشان داد آنان گفتند: «اين جادوئي آشكار است»، {V(همان)V}. حضرت عيسي(ع) در بين بني اسرائيل به تبليغات دين جديد پرداخت و در نتيجه اين تبليغات گروهي ايمان آوردند و گروهي كفر ورزيدند، {V(صف، آيه 14) V} آنان كه كفر ورزيدند از سوي حضرت عيسي(ع) به عنوان «ملعون» معرفي شدند، همان طوري كه بزبان حضرت داود(ع) هم ملعون شده بودند، {V(مائده، آيه 78 - 79)V}. پس از آنكه مخالفان احساس خطر كردند براي نابودي آن حضرت نقشه ها كشيدند ولي خداوند آن نقشه ها را باطل مي ساخت و حضرت عيسي را حفظ مي كرد، {V(مائده، آيه 110)V}. وقتي كه حضرت عيسي(ع) احساس كرد كه بني اسرائيل ايمان نمي آورند و بر كفر خويش اصرار مي ورزند، مؤمنان را از كافران جدا كرد و افراد خاصّي را در نظر گرفت و در تعليم و تربيت آنان بسيار تلاش كرد تا پس از عيسي، دين جديد را گسترش دهند. اين افراد خاص را «حواريّون» مي نامند. حواريّون مؤمنان كامل و واقعي بودند، {V(آل عمران، آيه 52)V}. توجه داشته باشيم حواريّوني كه در قرآن آمده، همه انسانهاي معتقد و مخلص هستند ولي حواريّوني كه كتب عهد جديد ذكر كرده، بعضي از آنان را خائن و بعضي را غير مخلص ياد كرده است، پس حواريون قرآن با حواريون عهد جديد يكي نيست. مخالفان حضرت عيسي به فكر كشتن او افتادند و كسي را گرفتند و به جاي عيسي(ع) كشتند ولي آنان عيسي را نكشتند بلكه كس ديگري را كشتند، {V(آل عمران، آيه 52، نساء آيه 157)V}. جان ناس در تاريخ خود مي گويد: شور و جنبشي كه در ميان مردم در سفرهاي حضرت عيسي به شهرها و روستاهاي «جليل» پديد آمد، توجه فرقه «فريسيان» و «صدوقيان» را در «اورشليم» به خود جلب كرد. اين فرقه نگران شدند و جاسوساني براي تفتيش احوال حضرت عيسي، به شمال گسيل داشتند. جاسوسان از حال و مقال آن حضرت تحقيقات به عمل آوردند و مشاهدات خود را درباره حضرت عيسي به اورشليم فرستادند. اين نامه ها با يكديگر اختلاف داشتند براي همين چند تن از «فريسيان» و «صدقيان» را انتخاب كردند تا به شهر «جليل» بروند و با حضرت عيسي مباحثه و مناظره كنند. بارها با حضرت عيسي مباحثه كردند. در اين مباحثه ها تعاليم آن حضرت بيشتر روشن مي شد. روزي حضرت عيسي با شاگردانش از كنار مزرعه اي مي گذشت. شاگردان آن حضرت از آن مزرعه گندم درو كردند. فريسيان گفتند: امروز شنبه است. درو كردن درست نيست، شما چرا درو كرديد؟ حضرت عيسي به جاي شاگردان به آنان گفت: شنبه به جهت انسان مقرّر شده است نه انسان به جهت شنبه. اين صراحت لهجه، فريسيان را خوش نيامد. روز شنبه پزشكان تعطيل مي كردند و بيماران را معالجه نمي كردند. حضرت عيسي روز شنبه هم بيماران را شفا مي داد. فريسيان بر اين عمل حضرت عيسي هم اعتراض كردند و گفتند: چرا خلاف شريعت عمل مي كنيد. آنچه بيش از هر چيز فريسيان را رنج مي داد، ملاحظه كمال آزادي عيسي در تفسير شريعت موسي و صحف انبياء بود كه بدون اعتنا به سنن و احاديث يهود انجام مي گرفت. برخي از فريسيان در بين مردم شايع كردند كه «عيسي» جنّ زده شده است. اين شايعه در شهر ناصره بيش از همه جا منتشر شد و وقتي كه حضرت عيسي به شهر خود ناصره برگشت روز شنبه بود. در آن روز در كنيه براي مردم سخنراني كرد و از دودلي مردم ناصره به شگفت آمد و گفت: هيچ پيامبري بي حرمتي نبيند مگر در وطن خود و در ميان خويشان خود. فرقه «غيرتمندان (Zealots) نيز در شهر جليل از حضرت عيسي(ع) روي گردانيدند چون آن حضرت مي گفت: هر كس شمشير كشد با شمشير هلاك شود. پس از آنكه سه فرقه فريسيان، صدقيان و غيرتمندان آن حضرت را ترك كردند، به تدريج مردم درباره عيسي(ع) به شك افتادند و از او كناره گيري كردند. ولي حضرت عيسي(ع) همچنان مردم را به دين خود دعوت مي كرد. آن حضرت به بيت المقدس رفت، آن روزها از همه جا يهوديان براي زيارت به بيت المقدس آمده بودند. حكمران روحي پيلاطس و پادشاه يهود هرود آنتيپاس نيز آمده بودند. همه جا مملوّ از مسافر بود. عيسي(ع) به همراه حواريون به بيت المقدس آمد. جليليان با فريادهاي شادي او را پذيرفتند. مردم بيت القدس گفتند: اين كيست؟ به آنان گفتند: او عيسي نبي است و از اهل ناصره است. در آن موقعيت حساس، حضرت عيسي به «هيكل» رفت. و صندوقها و تختهاي صرّافان را واژگون ساخت و كبوتر فروشان را از هيكل بيرون كرد و گفت: آيا مكتوب نيست كه خانه من، خانه عبادت تمامي امتها ناميده خواهد شد؟ اما شما آن را مغازه دزدان ساخته ايد. اين عمل حضرت عيسي، مورد پسند اولياي «هيكل» واقع نشد گر چه در آن لحظات، نتوانستند چيزي بگويند. رؤساي كَهَنه و زعماي يهود بر آن شدند كه از او جلوگيري كنند. نخست به دشنام دادن او پرداختند و هر وقت سخن مي گفت تلاش مي كردند اعتراض كنند. روزي مخالفان از او پرسيدند: آيا بايد به قيصر جزيه داد يا نه؟ حضرت به آنان جواب داد: چرا مرا امتحان مي كنيد؟! آنچه از قيصر است بايد به قيصر داد و آنچه از خدا است، بايد به خدا داد، {V(تاريخ جامع اديان، ص 401 به بعد)V}. مخالفان آن حضرت هر كاري كردند نتوانستند عيسي را با خود همراه سازند و براي همين تصميم به قتل او گرفتند. حضرت عيسي براي حفظ خود، از دسترس آنان خارج شد. آنان شخصي را كه شبيه حضرت عيسي بود گرفته و كشتند. ولي از ديدگاه قرآن، آنان نتوانستد حضرت عيسي را پيدا كنند و نتوانستند بكشند. توجه به اين داشته باشيم كه علت اصلي مخالفت زعما و علماي يهود با حضرت عيسي به خطر افتادن موقعيت ديني و اجتماعي آنان بود. آنان كه دين تحريف شده حضرت موسي را حفظ مي كردند اگر حضرت عيسي را آزاد مي گذاشتند، بسياري از احكام و برنامه هاي ديني كه آنان تبليغ مي كردند، از بين مي رفت و آنها نمي توانستند شاهد اين باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.