-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4245 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

لطفا بگوئيد كه اين همه پول را كه به عنوان دستمزد به فوتباليست ها و يا بازيگرها مي دهند را از كجا مي آورند صد در صد قسمتي يا همه ان را از پول مردم مي دهند؟بازي فوتباليستها را بايد بر دو گروه تقسيم كرد.

1ـ تيم هاي باشگاهي

2ـ تيم ملي

الف: تقريباً همة تيم هاي باشگاهي اسپانس مالي دارند. اسپانس عبارت از يك شركت و يا يك مؤسسه توليدي، صنعتي، خدماتي و ... است كه در قبال تبليغ كالاي خاصي يا يك مؤسسة بخصوصي از سوي باشگاه مبالغي را به آن تيم پرداخت مي كند. هر چه آن تيم از شهرت بيشتري برخوردار باشد. اسپانسهاي بيشتري طرف قرارداد واقع مي شوند و آن باشگاه را حمايت مي كنند.

ب: برخي از تيمهاي باشگاهي جنبة استاني و منطقه اي دارند كه از سوي مؤسسات و ادارات و هواداران حمايت مالي مي شوند.

ج: برخي از باشگاهها با تربيت و شناسايي و شكوفايي برخي از استعدادهاي فوتبالي، آنان را به تيم هاي خارجي اعزام مي كنند (مي فرشند) و در قبال آن مبالغي را دريافت مي كنند.

د: برخي از نهادها ومؤسسات در راستاي اهداف كلان ورزشي كشور يك تيم يا يك باشگاه را تحت حمايت مالي خود قرار مي دهند مثل تيم پاس (نيروي انتظامي) تيم صنعت نفت آبادان (صنعت نفت) و ...

اما تيم ملي در قابل افتخاراتي كه براي فوتبال كشور كسب مي كند از حمايت مالي سازمان تربيت بدني كشور برخوردار است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.