-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4246 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا حضرت امام خميني (ره) تفسير قرآن را ادامه ندادند؟1ـ اگر تفسير قرآن را به تفسير ترتيبي و موضوعي تقسيم كنيم اصولاً جايي براي طرح سؤال شما نمي ماند. چرا كه در تفسير موضوعي، مفسر بدنبال بررسي يك موضوع معين در قرآن كريم است مانند سيرة انبياء، اخلاق و ... بررسي بيانات امام، نوشته جات و كتابهاي ايشان، بويژه زندگي عملي آن عزيز سفر كرده نشان مي دهد امام (ره) همواره اين روش را دنبال كرده اند مي دانيم كه يك دهم آيات قرآن، آيات الاحكام است و امام بعنوان يك فقيه جامع الشرايط در استنباط احكام به آيات مراجعه داشتند و در صدور فتاوا از آيات، حظ وافر مي بردند. همچنين در مجموعة 22 جلدي صحيفه نور بيش از 180 مورد، در كتاب شرح چهل حديث 177 مورد و در كتاب آداب الصلوه 200 مورد اقتباس، اشاره، تأييد، تأويل و تفسير شماره شده است. (1) اما بروش تفسير ترتيبي نيز اصولاً هيچگاه دليلي كه نشان دهد امام بدنبال نوشتن يك تفسير كامل از ابتدا تا انتهاي قرآن بوده اند، بدست نياورده ايم، تا بتوان گفت: امام اين كار را آغاز كردند، پس چرا ادامه ندادند؟ بنابر اين روش، مجموعة دروس تفسير امام در كلاسها و كتابها شامل سور حمد، توحيد، قدر و علق مي شود و نه بيشتر. كه كاملاً پراكنده است و نشان مي دهد امام بدنبال تفسير ترتيبي از ابتدا تا انتهاي قرآن نبوده اند.

2ـ از زاويه اي ديگر تفسير قرآن را بروشهاي كلامي، فلسفي، عرفاني، فقهي، ادبي و ... تقسيم مي كنند. عميقترين نوع اين تفسيرها، تفسير فلسفي و عرفاني است. در يك نگاه به آثار به جا مانده در تفسير امام، به وضوح مي توان يافت كه تفسير امام متأثر از عرفان و سبك و روش ايشان توجه به باطن قرآن كريم علاوه بر ظاهر آن است. اين موضوع همواره در ميان انديشمندان ديني مورد بحث علمي قرار گرفته كه آيا ما مي توانيم نگرشهاي فلسفي، عرفاني به آيات قرآن و كلام معصومين داشته باشيم يا نه و بصورت كلي دو ديدگاه موافق و مخالف وجود دارد، كه امام از زمرة برجسته ترين موافقان است. و در اين زمينه اقدامات و تلاشهاي فراواني، از سوي ايشان، علاوه بر برنامه ها، اشعار، و سخنراني ها مجموعة كتب وجود دارد كه هيچكدام هم تعطيل نشد. تنها در يك مورد تفسير سورة حمد امام خميني كه در ابتداي پيروزي انقلاب از صدا و سيما پخش مي گرديد با توجه به مطالب سنگين عرفاني آن كه براي عموم قابل فهم نبود، و بدنبال پاره اي تلاشها از سوي كساني كه از زمرة مخالفان اين ديدگاه بودند، تعطيل شد. (2) در پايان نظر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام را در مقدمه تفسير سوره حمد، دراين باره به شما تقديم مي كنم. (3) ذكر اين نكته كه امام در سالهاي 1318 و 1321 شمسي در دو اثر سر الصلوه و آداب الصلوه تفسير كامل سوره حمد را بيان نموده اند و آنچه كه در اين اظهار نظر بدان اشاره شده صرفاً مربوط به درس تفسيري سال 58 است كه شامل تفسير بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله مي شود در اين اظهار نظر مي خوانيم:

مجموعة 5 جلسه درس تفسير ايشان در سال 58 شمسي از تلويزيون جمهوري اسلامي ايران پخش گرديد و با بيماري حضرت امام و مخالفتهاي برخي از مقدسين كه مخالف طرح اين نوع سخنان بودند براي هميشه تعطيل گرديد.منابع و مآخذ:

1ـ دانشنامة قرآن و قرآن پژوهي، بهاء الدين خرمشاهي، ج1، ص1006

2ـ همان، ص1008

3ـ تفسير سوره حمد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، مقدمه 18

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.