-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42496 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا جهاد ابتدايي نشان دهنده توسعه طلبي و اكراه در دين نيست، همانطوري كه در حمله مسلمانان به ايران ثابت شد؟
جهاد ابتدايي از احكام مسلم اسلام است و آيات قرآن بر آن دلالت دارد و در سيره نبوي(ص) نيز مشاهده مي شود. بررسي تفصيلي اين مطلب مجالي واسع مي طلبد. برخي از آيات شريفه قرآن در اين باره عبارت است از: 1- {A{/Bقاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ {w1-5w}{I9:29I}/}A}، {V(بقره، آيه 29)V}. 2- {A{/Bوَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجالِ وَ اَلنِّساءِ وَ اَلْوِلْدانِ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ اَلْقَرْيَةِ اَلظَّالِمِ أَهْلُها وَ اِجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اِجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً{w1-37w}{I4:75I}/}A}، {V(نساء، آيه 75 - نيز توبه، آيات 5، 73، 39، 41 - انفال، آيه 66 و...)V}. ليكن در اين باره چند نكته شايان توجه است: 1- ماهيت جهاد ابتدايي جنگ براي تحميل عقيده نيست، بلكه اساساً عقيده در اسلام قابل اكراه نمي باشد. در طول تاريخ نيز در جنگ هاي پيامبر و نه خلفاي بعد از آن حضرت كسي افراد مجبور به پذيرش اسلام نمي شدند. بلكه اساساً جهاد ابتدايي نبرد رهايي بخش در برابر خشونت و اختناق و براي مبارزه با نظام هاي خشن و فاسدي است كه مانع رسيدن آواي حق و توصيه به گوش مردمان مي شدند. به عبارت ديگر جهاد ابتدايي خود نوعي دفاع بوده است، ولي نه دفاع از حقوق شخص يا ملت، بلكه دفاع از «حقوق انسانيت» و دفاع از آزادي بررسي و شناخت حقيقت و برداشتن موانع رسيدن آواي حق به گوش علامه طباطبايي پس از بررسي آيات جهاد مي فرمايد: «پيكار چه در راه دفاع از اسلام يا مسلمين باشد و چه جهاد ابتدايي همه در واقع دفاع از حقيقت انسانيت است»، {V(تفسير الميزان، ج 9، ص 67)V}. براي آگاهي بيشتر ر.ك: جهاد، شهيد مطهري، انتشارات صدرا - نيز: تفسير نمونه، تفسير سوره بقره، ذيل آيةالكرسي. 2- در ورود سپاه اسلام به ايران حتي اگر عنصر توسعه طلبي خلفا نيز باشد در عين حال تمام مسأله اين نيست، بلكه شرايط داخلي ايران و فساد دستگاه حاكمه تحول بزرگي را مي طلبد و ايرانيان انتظار تحولي بزرگ را داشتند كه پس از آشنايي با اسلام آن را بهترين بديل يافته و خود راه ورود مسلمانان را هموار ساختند و با جديت در ايجاد تحول بنيادين در تمام ابعاد كوشيدند و حتي شاه ايران به دست خود ايرانيان به قتل رسيد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: شهيد مطهري، خدمات متقابل اسلام و ايران، ج 1 و 2.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.