-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42500 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا عدالت موجود در زمان امام زمان(عج) در زمان صدر اسلام برقرار نشد؟
مي دانيم كه يكي از اغراض اصلي بعثت انبياء تشكيل جامعه ايده ال بر اساس خداپرستي و ارزشهاي الهي و گسترش عدل و داد در سراسر زمين بوده و هر كدام در حد امكان قدمي در اين راه برداشته اند و بعضي از آن ها توانسته اند در محدوده جغرافيايي و زماني خاصي حكومت الهي را برقرار سازند ولي براي هيچيك از ايشان شرايط تشكيل حكومت جهاني فراهم نگشت. البته فراهم نشدن چنين شرايطي به معناي نارسايي تعاليم و برنامه هاي انبياء و يا نقص مديريت و رهبري ايشان نبوده و نيز به معناي تحقق نيافتن هدف الهي از بعثت ايشان نمي باشد زيرا هدف الهي فراهم شدن زمينه و شرايط براي سير و حركت اختياري انسانهاست {A{/Bلِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ {w5-12w}{I4:165I}/}A}»، {V(نساء 165)V}. نه الزام و اجبار مردم بر پذيرفتن اين حق و پيروي از رهبران الهي و اين هدف تا اين اندازه تحقق يافته است. اما در عين حال خداوند متعال وعده تحقق حكومت الهي را در تمامي كره زمين داده است كه مي توان آن را نوعي پيشگويي نسبت به فراهم شدن زمينه پذيرش حق در سطح وسيعي از جامعه انساني به حساب آورد كه با استفاده از افراد و گروههاي بسيار ممتاز و مددهاي غيبي الهي، موانع تشكيل حكومت جهاني از سر راه برداشته شده عدل و داد بر توده هاي ستمديده مردم كه از بيداد ستمگران بستوه آمده و از همه مكتبها و رژيمها نااميد شده اند گسترش خواهد يافت. امّا اين شرايط نه در زمان رسول اكرم(ص) حاصل بود و نه در زمان ائمه ديگر و نه حتي اكنون؛ در عصر رسول اكرم، ايشان نهايت تلاششان اين بود كه دين تازه را تبيين و اركان آن را تقويم بخشند، علاوه بر آن كه مخالفت مخالفان نگذاشت حتي الگوي مدينة النبي فراتر از اين شهر رفته و عدالت حتي در جزيرة العرب مستقر گردد چه رسد به ممالك ديگر و همه كره زمين. بعد از رسول اكرم(ص) نيز علاوه بر آن كه تلاش ايشان در بدنه حكومت تداوم نيافت تا شرايط تبليغ اسلام در سرزمينهاي گسترده اي فراهم آيد بلكه حكومت از مجراي حق خود خارج گشت و نابساماني هاي فراواني در ممالك اسلامي پديدار شد كه نمي توان در اين مجال اندك حتي آنها را شمارش كرد. حضرت علي(ع) نيز كه بالاجبار مسئوليت حكومت را پذيرفتند، چنان با مشكلات داخلي و تحريفات و تبعيضات و انحرافات مواجه گشتند كه در دوران حكومت چند ساله اندك خود نتوانستند آنطور كه خود مي خواستند عدالت را در محدوده قلمرو حكومت خود محقق سازند چه رسد به ممالك ديگر. دوران ائمه(ع) ديگر نيز واضح است، به هر روي همين نبود شرايط و فقدان زمينه هاي لازم بود كه حتي امام عصر(عج) نيز از مرئي و منظر غايب گشتند تا با فراهم آمدن بسترهاي اميدبخش، اين هدف نهايي اسلام و اديان الهي را در روي زمين مستقر سازند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.