-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(837)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42503 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد زندگي حضرت مسيح(ع) بصورت مختصر توضيح دهيد؟
پس از آنكه حضرت عيسي(ع) به دنيا آمده، خداوند به مادرش مريم وحي كرد كه با هيچكس سخن مگو. حضرت مريم به همراه نوزادش به نزد قوم خودش آمد. آنان به او گفتند: اي خواهر هارون! پدر و مادر تو كه بدكار نبودند، تو چرا دست به اين كار زشت زدي؟! حضرت مريم در جواب آنان چيزي نگفت و به نوزاد اشاره كرد. آنان گفتند: با بچه اي كه در گهواره است، چگونه سخن بگوئيم؟! در اين هنگام آن نوزاد گفت: من بنده خدا هستم، خداوند بر من كتاب نازل كرده است، مرا پيامبر و مبارك گردانيده است، به نماز، زكات و نيكي به مادرم سفارش كرده است، {V(سوره مريم، آيه 27 تا آيه 33)V}. پس از آن، حضرت عيسي به رشد متعارف خود ادامه داد و به سنّ جواني رسيد. او و مادرش حضرت مريم مانند مردم عادي زندگي مي كردند، مي خوردند، مي آشاميدند و در امور معمولي زندگي، مانند ديگران بودند. پس از مدتي از سوي خداوند به بني اسرائيل مبعوث شد و آن قوم را به همراهي خود دعوت مي كرد. در قرآن حضرت عيسي(ع) با صفات و خصوصياتي ياد شده است كه برخي از آنها چنين است: عبد و پيامبر خدا، {V(مريم، آيه 30) V} پيامبر اولي العزم، {V(احزاب، آيه 7، شوري ، آيه 13، مائده، آيه 46) V} مژده دهنده آمدن پيامبر اسلام حضرت محمد(ص)، {V(صف، آيه 6) V} از مقرّبين درگاه الهي، {V(آل عمران، آيه 45) V} از برگزيدگان درگاه الهي، {V(آل عمران، آيه 33) V} مبارك، زكيّ، رحمت خدا و آيت خدا براي مردم، {V(مريم، آيه 19 تا 33)، (الميزان، ج 3، ص 279، عربي، بيروت، چاپ سوم)V}. يادآوري: درباره حضرت عيسي و پيامبران ديگر، منبع قابل اعتماد و يقيني، قرآن است و كتب عهد عتيق و كتب عهد جديد هيچكدام منبع قابل اعتماد نيستند. براي همين، اين مختصر توضيح را از قرآن كريم آوردم. جان ناس در تاريخ اديان خود مي گويد: از سرگذشت عيسي در اوان كودكي و جواني وي اطلاع مستقيمي در دست نيست. دوره هجيده ساله شباب عيسي را سالهاي ساكت و خاموش گفته اند زيرا از حوادثي كه دراين زمان روي داده، اطّلاع مُدلَّلي نداريم، {V(تاريخ جامع اديان، ص 388، ترجمه علي اصغر حكمت، چاپ سوم)V}. براي آگاهي بيشتر مي توانيد به كتاب «تاريخ جامع اديان» مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.