-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1340)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(825)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(577)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42504 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر حضرت آدم(ع) به عنوان پيامبر خداوند از همان ابتداي خلقت مردم را به خداپرستي و... دعوت نمي كرد پس شروع بت پرستي از كي بود؟
حضرت آدم(ع) بعنوان اولين انسان و پيامبر و خليفه الهي در زمين جمعيت قليل ابتداي خلقت را به خداپرستي و تسليم در برابر او دعوت مي نمودند و انحراف عقيدتي، از خداپرستي به بت پرستي در نسل وي بعد از ايشان بوجود آمده است. طبق نقل تاريخ بت پرستي از زمان «يرد» يا «يارد» شروع شده است. «يارد» يا «يرد» فرزند مهلائيل است. و مادرش «سمعن» دختر «براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم است. و «يارد» چهار صد و شصت سال با آدم(ع) فاصله دارد و در زمان «يرد» بتها بوجود آمدند، {V(الكامل في التواريخ، عزّالدين ابن اثير، برگردان دكتر محمدحسين روحاني، جلد 1؛ تاريخ طبري، محمد جرير طبري، ج 1، ص 116، انتشارات الاعلمي)V}. و طبق بعضي از روايات بت پرستي قبل از نوح(ع) سابقه نداشت، بلكه قوم نوح آن را به وجود آورد و مسأله از اينجا سرچشمه گرفت كه در فاصله زمان آدم و نوح مردان صالحي بودند؛ شيطان از علاقه مردم سوء استفاده نمود و آنها را تشويق به ساختن مجسمه بزرگان و گرامي داشت آن مجسمه ها كرد. اما چيزي نگذشت كه نسلهاي بعد رابطه تاريخي اين موضوع را فراموش كرده و تصور نمودند كه اين مجسمه ها موجوداتي محترمند كه بايد مورد پرستش قرار گيرند و به اين ترتيب به پرستش بتها سرگرم شدند. و نوح(ع) در مقابل اين انحراف و بت پرستي ايستاد و رهبران گمراه، مكر عظيمي به كار بردند و گفتند دست از خدايان و بتهاي خود برنداريد مخصوصاً بت هاي «ود» «سواع» و «يغوث» و «يعوق» و «نسر» را رها نكنيد. {A{/Bوَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً. وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً{w1-23w}{I71:23-22I}/}A}، {V(سوره نوح، 22 و 23)V}. در اينكه پنج بت از كجا پيدا شدند روايات گوناگوني وجود دارد. 1. اينها نامهاي پنج فرزند آدم است كه هر كدام از دنيا مي رفت مجسمه او را براي ياد بود مي ساختند. ولي مدتي بعد اين مسائل فراموش شده و در عصر نوح موج پرستش آنها بالا گرفت. 2. نام پنج مرد صالحي است كه قبل از نوح مي زيستند هنگامي كه از دنيا رفتند مجسمه هاي آنان را به عنوان يادگار به تحريك ابليس ساختند و گرامي داشتند و تدريجاً به صورت بت پرستي درآمد. 3. اينها نام بت هايي است كه در عصر خود نوح ساخته شد و اين بخاطر آن بود كه نوح مردم را از طواف قبر آدم جلوگيري مي كرد، گروهي به تحريك ابليس بجاي آن، مجسمه هائي ساختند و به پرستش آنها مشغول شدند. و به نقلي اين بتها به عرب جاهلي منتقل شد و هر قبيله اي يكي از اين بتها را براي خود برگزيد. بت «ودّ» متعلق به طايفه «بني كلب» در دومة الجندل قرار داشت. بت «سواع» متعلق به قبيله هذيل در سرزمين رهاط بود. بت «يغوث» بطائفه بني قطيف تعلق داشت. بت «يعوق» براي طايفه همدان بود. بت «نسر» به طايفه ذي الكلاع از قبايل حمير تعلق داشت. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1. تفسير الدّر المنثور، ج 6، ص 269، چاپ سنگي 2. تفسير روح البيان، شيخ البروسوي، لجد 10، 180 3. تفسير روح المعاني، آلوسي، ج 29، 77 4. تفسير قمي، علي بن ابراهيم، ج 2، ذيل آيه شريفه، 23 از سوره نوح) 5. تفسير مجمع البيان، طبرسي، مجلد 9 و 10، ص 547)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.