-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7481)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1571)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1470)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1438)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1141)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1073)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(903)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(882)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(861)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(751)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نظر قرآن كريم درباره مصلوب شدن حضرت مسيح((عليه السلام)) چيست؟
براساس قرآن كريم و روايات معصومان((عليهم السلام)) حضرت مسيح((عليه السلام)) به صليب كشيده شده و به قتل نرسيد. بلكه امر بر يهوديان مشتبه شده بود و آنان كس ديگري را به جاي ايشان كشتند; همچنانكه در قرآن آمده است: «وما قتلوه و ماصلبوه و لكن شبّه لهم;(1) و نه او را كشتند و نه صليب كشيدند، بلكه از سوي خداوند امر بر آنان مشتبه شده بود.»
اين واقعه چندان هم بعيد نيست، بلكه امري عادّي است; در جوامع وحشي، به خصوص در موقعي كه مردم هجوم مي آورند تا شخص مورد نظرشان را به قتل برسانند، بسيار اتّفاق مي افتد كه در اثر غوغا مجرم حقيقي گم مي شود و غيرمجرم به جاي مجرم كشته مي شود. اتّفاقاً در ماجراي حضرت عيسي((عليه السلام)) مباشران قتل، اطرافيان آن جناب نبودند، تا او را به خوبي بشناسند; بلكه لشكريان روم مباشر اين عمل بوده اند و معلوم است كه روميان معرفتي كامل به حال و وضع آن جناب نداشته اند; از اين رو ممكن است شخص ديگري را دستگير كرده، به قتل رسانده باشند.
در روايات چنين آمده است كه خداوند متعال كس ديگري را به قيافه و شكل مسيح((عليه السلام)) قرار داد اين باعث شد كه او را بگيرند و به جاي عيسي((عليه السلام)) به قتل برسانند.
برخي از محققان تاريخ گفته اند كه داستانهاي تاريخي كه درباره اين مسأله نقل شده و نيز حوادثي كه با دعوت آن بزرگوار ارتباط داشته و همچنين حكّام و داعيان معاصر
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره نساء، آيه 158.

ـ2ـ
حضرت عيسي((عليه السلام)) همه بر دو تن انطباق دارند، كه نام هر دو مسيح و بين آنها بيش از پانصد سال فاصله بوده است. مسيح اول، مسيح حقيقي و پيامبر خدا بوده، كه كشته نشده و مسيح دوم، مردي دروغگو و باطل پرداز بوده، كه به صليب كشيده شده است. از نظر اين محقق به همين دليل تاريخ ميلادي كه فعلا در بين مسيحيان معروف است، مورد ترديد و شك قرار گرفته است»(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - تفسير الميزان، ترجمه موسوي همداني، ج 5، صص 216 - 217.

ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.