-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1348)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1309)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(831)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42568 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هنگامي كه پيامبر6به معراج رفتند, از مكه بود يا بيت المقدس و سوار بر چه بودند؟ رفت وبرگشت پيامبر چقدر طول كشيد؟ آيا حضرت به شير برخورد كرد و انگشتري به آن داد؟

براي پاسخ به اين سؤال , در تفسير نمونه چنين آمده است :

اين آيه از يعني سفر شبانهء پيامبر از مسجدالحرام به مسجد اقصي (بيت المقدس ) كه مقدمه اي براي معراج بوده است سخن مي گويد. اين سفر كه در يك شب و مدت كوتاهي صورت گرفت , در آن زمان از طرق عادي امكان پذير نبود و جنبهء اعجاز و خارق العاده داشت .

اين آيه مشخصات اين سفر شبانهء اعجازآميز را بيان مي كند:

1 جملهء نشان مي دهد اين سفر, شب هنگام واقع شد; زيرا به معناي سفر شبانه است , در حالي كه به مسافرت در روز گفته مي شود.

2 كلمه در عين اين كه تأكيدي است براي آن چه از فهميده ميشود, بيان مي كند كه سفر, در يك شب واقع شد و مهم نيز همين است كه فاصلهء ميان مسجدالحرام و بيت المقدس كه بيش از يكصد فرسخ است و در آن زمان مي بايست روزها يا هفته ها به طول بيانجامد, در يك شب رخ داد.

3 تعبير نشان مي دهد اين سفر در بيداري واقع شده و سير جسماني بوده است نه روحاني ; زيرا سيرروحاني معناي معقولي جز خواب يا حالتي شبيه به خواب ندارد, ولي نشان مي دهد جسم و جان پيامبر در اين سفر شركت داشته , منتها كساني كه نتوانسته اند اين اعجاز را هضم كنند, احتمال روحاني بودن را به عنوان توجيهي براي آيه ذكر كرده اند, در حالي كه مي دانيم اگر كسي به ديگري بگويد من فلان شخص را به فلان نقطه بردم , مفهومش اين نيست كه در عالم خواب يا خيال بوده يا تفكر انديشهء او به چنين سيري پرداخته است . ما يقين داريم خدا مركب سريع السيري كه متناسب اين سفر فضايي بوده , در اختيار پيامبرش گذارده است و او را از نظر خطراتي كه در اين سفر وجود داشته , زير پوشش حمايت خود گرفته است . اين مركب چگونه بوده و چه نام داشته است ؟ براق ؟ رفرف ؟يا مركب ديگر؟ در هر حال مركب مرموز و ناشناخته است .(1)

اعتقاد به اين كه حضرت هنگام رفتن به معراج به شيري برخورد كرده و انگشتر خويش را به دهان آن انداخته است , سند و صحت ندارد. البته پيامبر در هنگام رفتن به معراج , علي 7را كنار خود مشاهده كرد, كه گواه عظمت فوق العادهء علي بعد از پيغمبر است .(2)

(پـاورقي 1.تفسير نمونه , ج 12 ص 7ـ 9 با تلخيص .

(پـاورقي 2.همان , ج 22 ص 506

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.