-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7165)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1307)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(814)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(801)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(666)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(651)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42573 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مقصود از «مقام محمود» و دوستيِ «ذوي القربي» چيست؟
مقام محمود، كه در اين آيه ذكر شده: «بين الليل فتهجّد به نافلة عيسي ان يبعثك ربّك مقاماً محموداً...; و پاسي از شب را زنده بدار تا براي تو نافله اي باشد، اميد است كه پروردگارت تو را به مقامي ستوده برساند»(1) مرتبتي است كه خداوند براي رسول گرامي اش قرار داده است. و مقصود از آن، هم چنان كه در روايات مورد قبولِ اهل سنّت و شيعه آمده، مقامِ «شفاعتِ كبري، است كه ويژه رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) در روز قيامت است.
در يكي از احاديثي كه اهل سنّت نقل آمده است: «حدثني ابي ثنا محمّدبن عبيد ثنا داود الاودي عن ابيه عن ابي هريره عن النبي((صلي الله عليه وآله وسلم)): قال عسي ان يبعثك رّبك مقاماً محموداً، قال هو المقام الذي اشفع لامتي فيه; ابوهرير، از رسول خدا((صلي الله عليه وآله))نقل كرده كه رسول خدا در مورد اين آيه كه: و باشد كه خداوند ترا به مقام محمود مبعوث كند فرمودند، اين مقامي است كه من كه در آن شفاعت مي كنم براي امّتم»(2).
ذوي القربي هم اهل بيتِ رسول گرامي اسلامند، كه آن حضرت، اجر رسالت خود را - طبق فرمايش خداوند متعال - مودّت اهل بيت خود قرار داده است. «بگو در ازاي رسالت پاداشي از شما نمي خواهم مگر دوستي اهل بيتم»(3).
چنانچه در روايات اهل سنّت هم «اهل قربي» را مشخص كرده اند.
در تفسير درالمنشور از ابن عباس نقل شده است: «لما نزلت هذه آلاية، قُل لااسئلكم عليه اجراً الاّ مودة في القربي - قالوا: و يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره امراء، آيه 79.
2 - مسند احمد، ج 2، ص 528.
3 - سوره شوري، آيه 23.

ـ2ـ
مودّتهم - قال((صلي الله عليه وآله)): و علي و فاطمه و ولداها; زماني كه اين آيه نازل شد بگو: و من از شما براي رسالتم هيچ مزدي نمي خواهم، مگر دوستي قُرَبايِ من - از حضرت پرسيدند: و اي رسول خدا قرابت شما چه كساني هستند؟ فرمودند: علي((عليه السلام)) و فاطمه((عليها السلام)) و دو فرزند فاطمه((عليها السلام)).

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.