-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4260 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا حمايت كردن از مردم عراق واجب است در صورتي كه همين ها بودند كه امام حسين(ع) را ياري نكردند و اينها از نسل همان ها هستند. آيا درست است كه از لحاظ شرع كه مردم ما گرسنه باشند و ما كمك مردم عراق و افغانستان كنيم خواهش مي كنم توضيح دهيد؟در پاسخ به سؤال شما دوست گرامي بايد گفت: وظيفه انساني و الهي ما را مكلف به همنوعان خود و مخصوصاً هم دينان خود مي كند. آيا زماني كه علي (ع) قبل از شهادتش درباره خوش رفتاري با ضارب خودش به اطرافيانش سفارش مي كند. ما كه شيعه آن حضرت هستيم رواست كه از كمك كردن به مردم بدبخت و رنج كشيده عراق آن هم به اين دليل كه هزار و سيصدو سي و نه سال پيش پدران اينها امام را ياري نكردند و يا به دلايل تاريخي ديگر از كمك كردن به آنها صرف نظر كنيم. مسلمانان بايد غيرت كمك به همديگر را در مقابل دنياي كفر به خاطر مسائل جزئي تاريخي از دست ندهند.

خداوند در قرآن مي فرمايد: لاتزرُ وازرةٌ وزرَ اخري (1) هيچ كس بار گناه ديگري را به دوش نمي كشد. پس گناه پدر را به پاي فرزند نمي نويسند.

درباره قسمت دوم سؤال شما، اگر چنان باشد كه مردم كشور ما فقير و گرسنه باشند بايد در درجه اول به خود مردم كشورمان كمك كنيم مخصوصاً اگر بخواهيم از بيت المال كشور كه تك تك افراد جامعه در آن سهم دارند كمك بكنيم. البته بايد دانست كه سازمانها و نهادهايي در داخل كشور براي فقر زدايي فعال مي باشند كه كم كاري ما و عملكرد آنها را نبايد فراموش كرد. كشور ما يكي از كشورهاي ثروتمند منطقه مي باشد. مسئولان نبايد طوري بد عمل كنند كه تقسيم ناعادلانه ثروت در كشور ايجاد شود. بي شك علت فقر در كشور ما ناشي از مديريت ضعيف در برخي از سازمانهاي كليدي مي باشد كه منجر به تقسيم ناعادلانه ثروت مي شود. در سياست بين الملل رسم بر اين است كه اگر كشوري از حوادث غير طبيعي يا طبيعي مانند زلزله و سيل يا جنگ به مردمش خساراتي اعم از جاني يا مالي وارد شود كشورهاي ديگر به خاطر منافع سياسي يا انسان دوستانه كمكهايي مي كنند، نمونه آن در جريان زلزله بم اتفاق افتاد كه حتي خيلي از كشورهاي فقير مانند اردن، لبنان، و ... به ايران كمك كردند. پس اگر ما مشاهده كنيم ايران نيز به خاطر منافع سياسي يا بشر دوستانه به برخي از كشورها كمك هايي مي كند، نبايد چنين قضاوت كنيم كه ايران نبايد كمك بكند. البته بايستي اين كمكها خردمندانه صورت بگيرد تا منافع آن در سطح جهاني به نفع ايران تمام بشود، در آن صورت سود آن عايد همة افراد ملت مي شود. اگر كمكهاي ما به كشورهايي مانند عراق و افغانستان زيرگانه صورت بگيرد، ما در آينده مي توانيم كشوري تأثير گذار در اين كشورها باشيم. پس مي توان هم از نظر شرعي كه مردم اين كشورها مسلمان هستند توجيه كرد و هم از نظر سياسي توجيه كرد. پس بايد از ياد نبرد زماني كه حضرت علي (ع) در آوردن خلخال از پاي زن اهل كتاب را توسط دشمنان چنان ننگي مي دانند كه مردن مرد از غصه در اين جريان را مدح مي كنند. بايد شك نكردكه كمك به مسلمان از چه جايگاهي برخوردار مي باشد. (2)منابع و مآخذ:

1ـ سوره انعام، آيه 164

2ـ نهج البلاغه، خطبه جهاد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.