-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1348)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1309)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(831)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42614 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:58

منظور از تنور در آيه 40 سوره هود چيست ؟ آيا طوفان زمان نوح ( ع ) جهاني بود؟
درباره ي مدلول ( ( تنور ) ) در آيه ي ( ( حتي اذا جا امرنا و فار التنور ...) ) ، ميان مفسران دو قول هست : 1 .تنور، همان تنور معمولي است كه در آن نان مي پزند .2 .تنور دراين جا غير تنور معمولي است و معناي خاصي دارد .بسياري از مفسران به قول اول معتقدند، اما اختلاف هايي نيز حول آن دارند؛ از جمله اين كه آياتنور از آن نوح بود، يا مال حضرت آدم ( ع ) بود كه به حضرت نوح ارث رسيده بود و يا تنور از سنگ بود كه به حضرت حوا اختصاص داشت و به حضرت نوح رسيده بود .هم چنين درباره ي حمل آن هم اختلاف دارند كه آيا در ناحيه ي كوفه بود، يا در سمت راست مسجد كوفه بود، يا در شام ، درمحلي به نام ( ( عين وردان ) ) قرار داشت و يا در هند بود .كساني كه قول دوم راپذيرفته اند اقوال ذيل را بيان كرده اند : 1 .تنور به معناي انفجار آب از سطحزمين است . 2 .تنور، شريف ترين و بلندترين محل روي زمين است كه آب ازآن جريان پيدا كرد .3 .( ( فار التنور ) ) به معناي وقت طلوع صبح است . 4 .( ( فارالتنور ) ) به معناي شديدتر و گرم تر شدن جوشيدن آب است كه كنايه از شدت غضب خداست . بالاخره ، در اين كه جوشيدن آب از تنور چه تناسبي باطوفان نوح داشته است ، ميان مفسران محل گفت و گو است . بعضي مانندعلامه طباطبايي گفته اند كه جوشيدن آب نشانه اي الهي براي آگاهي حضرت نوح از شروع طوفان بوده است . گروهي ديگر چون فخر رازي گفته اند كه تنوركنايه از غضب خدا و نزديك شدن طوفان است ، ( ر.ك : ترجمه الميزان ، ج 10، ص 352 و تفسير فخر رازي ، ج 17، ص 225 و تفسير روح المعاني ، ج 12، ص 52 و تفسير المنار، ج 12، ص 75 و تفسير نور الثقلين ، ج 3 و 4، ص 423 ) . مفسران درباره ي قلمرو طوفان نيز، نظرات مختلفي ابراز كرده اند.گروهي مانند علامه طباطبايي ، معتقدند كه طوفان جنبه ي جهاني داشته است . ايشان در تفسير سوره ي هود، تحت عنوان ( ( آيا نبوت نوح ( ع ) براي عموم بشر بود؟ ) ) ، استدلال مي كنند كه نبوت آن حضرت ، جهاني بوده است و در فصل ( ( آيا طوفان همه جاي زمين را فرا گرفت ؟ ) ) به عالم گير بودن طوفان اشاره مي كنند مي فرمايند : ( ( عمومي بودن دعوت حضرت نوح ( ع ) مي رساندكه عذاب هم عموميت داشته است . اين قرينه ي خوبي است بر آن كه مرادساير آياتي كه به ظاهر بر عمومي بودن عذاب دلالت مي كنند، همين است ؛مانند آيه ي 26 نوح، آيه 43 هود، آيه ي 77 صافات ) ) سپس ايشان سوار كردن يك جفت از هر حيوان را از شواهد عمومي بودن طوفان ذكر مي كنند؛ زيرادر صورت منطقه اي بودن ، اين عمل ضرورتي نداشت ، ( علامه طباطبايي : ترجمه الميزان ، ج 10، ص 404 ) . افزون بر آن ، به نظر برخي ، منسوب بودن نژادهاي كنوني بشر به يكي از سه فرزند حضرت نوح و مسيله ي تاريخي زمين نيز مدعاي فوق را تاييد مي كند، ( تفسير نمونه ، ج 9، ص 102 ) . درمقابل ، گروه ديگري از مفسران قايلند كه اولا، شريعت حضرت نوح مربوطبه قومي بود كه او در ميان آنان زندگي مي كرد، به گواه اين كه مي گويد : ( ( اناارسلنا نوحا الي قومه ) ) ، ( نوح، 1 ) و در آيه ي ديگري به او مي گويد : ( ( انه لن يومن من قومك الا من قد آمن ) ) ، ( هود، 36 ) . گذشته از اين ، ابلاغ رسالت جهاني در گرو وجود تمدن در ميان ملت هاي مختلفي است كه وسايل رفت و آمد ميان آنان فراهم باشد - چنان كه در زمان رسول اكرم ( ص ) اين شرطمهيا بود -، ولي در زمان حضرت نوح ( ع ) چنين تمدني وجود نداشت ، ( سبحاني ، جعفر : منشور جاويد، ج 11، ص 150 ) . از طرف ديگر، لازمه ي عمومي بودن رسالت حضرت نوح ( ع ) اين است كه رسالت او به همه جاي عالم رسيده باشد و همه تكذيب كرده باشند، تا مستحق عذاب گردند .اثبات اعزام نماينده از جانب ايشان به تمام عالم ، مشكل است ، ( قرشي ، سيدعلي اكبر : قاموس قرآن ، ج 7، ص 123 ) . ظواهر آيات به كمك قراين و تقاليداهل كتاب ( امور عقايدي و عبادي مسيحيان ) نشان مي دهد كه آن روز درهمه ي زمين ، جز قوم حضرت نوح ( ع ) نبودند .آن ها نيز بر اثر طوفان از بين رفتند و جز فرزندان او ( و مومنين ) باقي نماندند .اين مقتضي آن است كه طوفان محلي بوده باشد؛ آن زمان خشكي كوچكي بوده است ؛ زيرا از زمان تكوين و پيدايش بشر چندان فاصله نداشته است ، ( شيخ محمد عبده : تفسيرالمنار، ج 10، ص 106 ) . انتخاب يك جفت از حيوانات - با توجه به گستردگي آن ها، نياز به وقت بيش تر در انتقال آن ها و وسيع گشتن حجم كشتي - احتمال جهاني بودن را سست مي كند؛ مگر اين كه گفته شود در آن زمان ، خشكي عالم ، به منطقه ي زندگي حضرت نوح ( ع ) محدود بوده است. نتيجه اين كه ، آيات استفاده شده در كلام علامه هم از حصر حقيقي به حصراضافي و نسبي تبديل مي گردد؛ يعني مدلول زمين در آن ها، محيط قوم حضرت نوح ( ع ) است ، نه معناي وسيع آن . از اين رو، محتمل است ، گفته شود كه طوفان نوح عالم گير نبوده است . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.