-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4262 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا از دوران ابتدايي تا پايان دوران دانشگاه كلاسهاي درس مختلط نميباشد آيا به نظر شما اين موجب رقابت بيشتر نميشود؟بحث اختلاط دختران و پسران از مباحث مهم و مطرحي است كه در جامعه از گذشته وجود داشته و هم اكنون نيز وجود دارد. ولي تاكنون به صورت حساب نشده علمي و كارشناسي با استفاده از متون ديني و تحقيقات ميداني اجتماعي و آثار و عواقب مثبت و منفي آن كاملاً بررسي و اعلام نشده است لذا هر كس بر اساس برداشت خودش نظريهاي ميدهد، ولي هيچكدام از اين نظريات علمي و كارشناسانه نيست اگر جنابعالي اعتقاد داريد كه اختلاط دختر و پسر باعث رقابت در تحصيل ميشود بايد در جاهايي كه در روستاها در گذشته و هم اكنون مدارس ابتدايي و راهنمايي مختلط وجود داشته است درصد موفقيت دانشآموزان و رقابت درس بيشتر باشد و حال تجربه نشان داده است چنين چيزي تحقق نشده است.

اگر اختلاط باعث رقابت و پيشرفت ميشود بايد دانشجويان رشتههاي مختلط نسبت به دانشجويان دروس غير مختلط موفقتر باشند و حال اينگونه نيست. اختلاط دختر و پسر آثاري به دنبال دارد ولي هيچ مدرك و دليلي دال بر افزايش رقابت و موفقيت درسي تاكنون ارايه نشده است هيچ تحليل علمي و تحقيق اسنادي و ميداني چنين نظريهاي را اثبات نكرده است و شايد بر عكس آن بخصوص در سنين بلوغ مصداق داشته باشد. اختلاط دختر و پسر (زن و مرد) و معاشرت اجتماعي و حضور در ميدانهاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... تا زماني كه بر پايه روابط انساني باشد و ارتباط بين آنها ارتباط انساني و زن و مرد دختر و پسر به عنوان دو انسان با همديگر (سواي جنسيتشان) رابطه داشته باشند و رابطه آنان رابطهاي ضروري و لازم باشد نه تنها منعي ندارد بلكه لازم و ضروري است ولي اگر در ارتباط آنان ارتباط انساني نباشد بلكه رابطه جنسي باشد و به يكديگر به عنوان جنس مذكر و مؤنث نگاه كنند حتي اگر مرتكب خلاف و حرام نشوند و حتي اگر رابطهشان رابطهاي ضروري و لازم نباشد آثار و بركات مثبتي نخواهد داشت و در معرض خطا و گناه قرار خواهند داشت. اگر با ارتباط و اختلاط مخالفت مي شود به دليل اين است كه نگاه زن و مرد دختر و پسر به يكديگر نگاه جنسيتي است نه نگاه انساني و آنهايي نيز كه از اختلاط سخن ميگويند نيز غالباً به عنوان رابطه انساني به معاشرت و ارتباط زن و مرد نگاه نميكنند. نابراين اختلاط ضرورت نمييابد. زماني كه رابطه ، رابطه انساني باشد بحث اختلاط اصلاً ضرورت ندارد. انسان با انسان ارتباط و رابطه دارد و نياز به گفتن ندارد. علت اينكه اختلاط و ارتباط زن و مرد مطرح ميشود چون غالباَ به آنان به عنوان دو انسان نگاه ميشود بلكه به عنوان در جنس مطرح هستند، لذا ارتباطشان بايد حساب و كتاب داشته باشد وگرنه مشكل آفرين خواهد بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.