-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4263 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به رشد علم و صنعت و پيشرفت در مورد شبيه سازي چر اين موضوع از لحاظ فقهي رد شده است به اينكه افراد قطع عضو زيادي را دوباره مي تواند به زندگي روزمره قبلي خود باز گرداند؟همانطور كه در مورد تشريح ميت و پيوند اعضاء مراجع تقليد آنرا جايز مي دانند (1) در مورد اين مسأله نيز قايل بجوازند. همانطور كه رهبر انقلاب كه خود از مراجع تقليدند بارها در ديدارهاي عمومي محققاني را كه تكنولوژي سلولهاي بنيادين را توليد كرده اند مورد تقدير و حمايت قرار داده اند يكي از پيچيده ترين انواع اين عمل جراحي كه در دنيا منحصر به فرد بود ماه گذشته در تهران صورت گرفت و رسانه هاي جمعي نيز تصاوير آن را پخش نموده اند. اما آنچه شما در ابتدا و انتهاي كلام آورده ايد با هم متفاوت است. در قسمت پاياني كه فرموديد: افراد قطع عضو زيادي دوباره مي توانند به زندگي روزمره باز گردند همانطور كه اشاره كردم نه تنها از نظر فقهي توليد سلول بنيادين جايز است بلكه پيوند اعضاء، حتي از انسان زنده منوط به اجازة خود او و يا تشريح بدن مرده منوط به اجازه قبل از مرگ او يا بعد از مرگ توسط اولياء او مانعي ندارد. (2) اما قسمت اول سؤال شما در مورد شبيه سازي است كه عنواني كلي است و فراتر از قسمت دوم گفتة شماست. صدا و سيماي خراسان تاكنون چند فيلم سينمايي نيز در اين باره پخش نموده است. به طور مثال از يك فرد معين چند مدل ديگر توليد مي شود مثلاً از خود شما چند نفر ديگر توليد مي شود به گونه اي كه هيچ تفاوتي با مدلهاي توليد شده نداريد. و اين موضوع اصولاً باعث هرج و مرج مي شود. لازم به ذكر است گفته هاي دانشمندان در اين مورد در مرحلة فرضيه است و هنوز عينيت نيافته و چند آزمايش روي حيوانات در اين باره به شكست انجاميده است. و اعلام نظرهاي فقهي صورت گرفته مبني بر مخالفت با شبيه سازي در مورد اين مرحله از شبيه سازي است. كه اصولاً هنوز تحقق نيافته است و علاوه بر مسلمانان بسياري از مردم سراسر دنيا نيز با اين اقدام مخالفت كرده اند.

منابع و مآخذ:

1ـ اجوبه الاستفتائات، خامنه اي، ج2، صفحات 70ـ71ـ72ـ73ـ 74ـ75، از سؤال 194 تا سؤال 208 و توضيح المسايل مراجع، ج2، ص727 و ...

2ـ در مورد جزئيات اين گونه امور هر كس بايد منطبق با فتواي مرجع تقليد خود عمل كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.