-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4264 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا از يك طرف ايران كشوري است كه در معرض بيشترين خسارتها از طرف ورود مواد افيوني قرار دارد و از طرف ديگر كارخانه توليد دخانيات مي زنند و خودشان به اين امر دامن مي زنند آيا اين يعني دروغ بستن آيا سود مهم تر از جان مردم است؟دلسوزي و احساس مسؤليت شما در قبال اعضاي جامعه و از ميان رفتن سرمايههاي اقتصادي و انساني آن قابل تقدير تحسين و ستايش است و اگر انشاء الله اگر در اين مسير با توصيههايي را كه خواهيم كرد گام برداشته و اقدام عملي براي كاهش اين خسارات با كمك ديگر هم فكران و هم نوعان خودتان برداريد بسيار ستايش انگيز خواهد بود.

خواهر عزيز بسياري از افراد جامعه در مقابله با يك معضل و مشكل همانند شما اقدام نفي گرايانه و خدمتي را پيشنهاد ميكنند چرا كه راحتترين راه مبارزه و مقابله همين روش فيزيكي است ولي ناكارآمد ترين روش هم هست. شما خود شاهد هستيد ساليان متمادي است و ترياك در ايران كشت نميشود و ممنوع هم هست. بسياري از قاچاق چيان اعدام، زنداني و ... شده اند. بسياري از معتادان دستگير، زنداني، تنبيه، اخراج از كار و ... شدهاند ولي متأسفامه اين اقدامات تنبيهي و منفي گرايانه نه تنها موجب كاهش مصرف مواد مخدر نشده بلكه روز به روز به تعداد آنان افزوده شده است در دنيا هيچ كشوري به اندازه جمهوري اسلامي براي مقابله با مواد مخدر از نظر نيروي انساني و اقتصادي و اجتماعي و سياسي سرمايه گذاري نكرده است ولي نتايج آن چه بوده است. افغانيها بيش از 95 درصد مواد مخدر مصرفي دنيا را توليد ميكنند ولي غالباً خودشان مصرف نميكنند بنابراين مشكل با منع كردن حل نميشود لذا اخيراً مسؤولان مبارزه با مواد مخدر اعلام كردهاند بايد تقاضاي مصرف را كاهش داد بايد كاري كرد كه افراد به سمت مصرف نروند. در مواد مخدر كه ضرر آن بسيار زيان بار تر از سيگار است و مبتلايان به آن هم بسيار محدودتر از سيگار هستند روش منع نتيجه نداده است حال گمان ميكنيد در مبارزه با مصرف سيگار كه تعداد بسيار فراواني به آن مبتلا هستند روش منع كردن و تعطيل كردن كارخانه هاي توليد سيگار مفيد خواهد بود و كشور را با بحران اجتماعي و عكس العمل و واكنش شديد سيگاري ها و ... مواجه نخواهد كرد؟ آيا گمان نمي كنيد با تعطيلي كارخانه هاي سيگار داخلي سيل سيگارهاي خارجي به بازار كشور بخش اعظم سرمايه كشور را به جيب اجانب خواهد ريخت؟ آيا تصور نمي كنيد وقتي امكان مقابله فيزيكي ميسر نيست و مقابله نه تنها مفيد و كار ساز نيست، بلكه كشور را دچار بحران مي كند، معقول ترين راه همين است كه توليد داخلي داشته باشيم و از خروج ارز از كشور جلوگيري كنيم.

براي مقابله با دخانيات نيازمند تلاش همگاني و افزايش سطح فرهنگي جامعه هستيم. بايد تلاش كنيم ميزان درك و فهم

جامعه به حدي برسد كه بصورت خود جوش افراد به سوي دخانيات نروند همچنانكه افاغنه به سمت مصرف نمي روند و شما خواهر عزير و ساير همفكرانتان تلاش كنيد اين هدف محقق بشود كه اگر بخواهيد و با تلاش جمعي اين توفيق حاصل مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.