-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2029)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42650 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا حضرت محمد(ص) شهيد شدند يا به مرگ طبيعي از دنيا رفتهاند؟ اگر به شهادت رسيدهاند، چرا در 28 صفر وفات حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبي(ع) را تسليت ميگويند؟

در اين مسأله اختلاف است؛ بيشتر مورخان و سيرهنويسان بر اين عقيدهاند كه پيامبر(ص) با مرگ طبيعي از دنيا رحلت كردهاند. برخي ديگر اين موضوع را متعرّض شدهاند كه آن حضرت در حالي كه مسموم بوده، جان را به جان آفرين تسليم كردهاند. از اين جهت است كه پيامبر(ص) را علاوه بر مقام نبوت داراي منزلت شهادت ميدانند. ماجراي مسموميت و شهادت حضرت را اين گونه نوشتهاند:

پس از فتح خيبر زينب دختر حارث و همسر سلاّم بن مشكم يهودي گوسفندي را بريان كرد و پرسيد كه رسول خدا(ص) به كدام عضو گوسفند بيشتر علاقهمند است، به او گفته شد: ذراع (پاچه). پس پاچه آن را بيشتر به سم آغشته كرد و بقيّه اعضاي آن را نيز با سمّ آلوده ساخت و آن را به عنوان هديه براي رسول خدا(ص) آورد. پيامبر(ص) قدري از آن را در دهان گذاشتند، اما فرو نبرده و از دهان بيرون انداختند و فرمودند: اين استخوان به من خبر داد كه مسموم است.

بشر بن براء بن معرور كه همراه رسول خدا(ص) بود، قدري از آن گوشت را خورد و به همين جهت از دنيا رفت. رسول خدا(ص) زينب را خواست و حقيقت امر را جويا شد، او هم اعتراف كرد؛ پيامبر(ص) از او پرسيدند: چه چيز تو را به اين كار واداشت؟ گفت: با قبيله من چنان كردي كه بر خودت پوشيده نيست، پيش خود گفتم! اگر پادشاه باشد، با اين كار از دست او راحت ميشوم و اگر پيامبر باشد، از مسموم بودن آن آگاه ميشود؛ حضرت او را عفو كرد. ابن اسحاق روايت كرده است كه پيامبر(ص) در مرضي كه از دنيا رفت، هنگامي كه دختر براء بن معرور به عيادت حضرت آمد، به او فرمود: از همان خوراكي كه در خيبر با برادرت همغذا بودم، اكنون رگ دلم قطع ميشود. بدين جهت است كه برخي پيامبر(ص) را داراي مقام شهادت ميدانند.(1)

پينوشتها:

1 - السيرة النبوية، ابن هشام، دار احياء التراب العربي، بيروت، ج 3، ص 353 - 352.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.