-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42651 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

در برخي از كتابها مي خوانيم امير مؤمنان((عليه السلام)) هنگام وفات سلمان، در يك شب از مدينه بطي الارض به مدائن آمد و سلمان فارسي را در مدائن غسل داد و دفن كرد و تا صبح به مدينه برگشت، آيا اين امكان پذير است؟ با اين كه فاصله مدينه تا مدائن بيش از صد فرسخ ا
اين سرعت محال عقلي نيست در اين صورت خداوند متعال مسلماً قدرت دارد يك فرد را كه در مورد عنايت و توجّه مخصوص او است در يك شب از مدينه تا مدائن كه متجاوز از صد فرسخ است ببرد و برگرداند، بلكه ما بر حسب مدارك قاطع ديني به مراجع جسماني پيغمبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) معتقديم و از نظر اتكاء به قدرت نامحدود خداوند متعال اين موضوع را كاملا قبول داريم.
در قرآن مجيد كتاب مقدّس آسماني مطالبي هست كه همه آنها روي همين اساس(قدرت خداوند) مورد قبول ما است مثلا پيش از آنكه بلقيس ملكه سبا وارد محضر سليمان((عليه السلام)) گردد سليمان((عليه السلام)) براي اينكه اعجازي را به او نشان دهد و دل وي را به طرف خدا جلب كند به احضار بارگاه خود فرمود: «ايّكم يا تيني بعرشها...; كدام يك مي تواند تخت بلقيس را پيش از آنكه وي اينجا بيايد بياورد از آن ميان» «عفريت جن» گفت من پيش از آن كه تو از جايگاه قضاوت خود برخيزي(در نصف روز) مي آورم و آن كس كه علمي از كتاب داشت(وي طبق گفته جمعي از مفسرين آصف برخيا وزير سليمان((عليه السلام))است) گفت من پيش از آنكه تو چشم بر هم زني تخت را به اينجا مي آورم ناگهان سليمان تخت را نزد خود مشاهده كرد و گفت اين توانايي و قدرت كه خدا به تو داده از فضل و لطف پروردگار است نسبت به من(1).

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره نمل، آيات 40 - 37.

ـ14ـ
اصولا در تحليل معجزات و كرامات، نبايد مقياسهاي مادّي و امكانات محدود بشر را در نظر گرفت، اعجاز، و نيز كرامات از امور خارق العاده است و از قدرت نامحدود پروردگار سرچشمه مي گيرد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ15ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.