-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42671 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟
ج1- در برنامه ريزي ازدواج از 7 عامل نام برده مي شود كه در امر ازدواج تأثير بسيار مهمي دارد . اين عوامل عبارتند از :
1- نيت واراده آگاهانه براي ايجاد خانواده و ساختن زندگي مشترك: نيت نه تنها يك امر ذهني نيست ، اين پديده مجموعه اي از طراحي هاي ذهني و عملي است كه سخت كوشي و تلاش بهينه و كار آمد، بخشي از آن به شمار مي آيد . كسي كه برنامه اي شفاف و روشن براي اين امر مهم داشته باشد ، استحكام و بقاي اين پيوند مقدس را رقم زده است . البته اين نكته را هم نبايد فراموش كنيم كه هر گاه انسان به كار مقدس و ارزشمند، به ويژه ازدواج دست بزند ، دستهايي نامرئي از آستين رحمت الهي خارج مي شود و ياري اش مي دهند .
2- سلامت روح و جسم :
انسان سالم به وجود آورنده خانواده سالم است و چون اجتماع ، مجموعه خانواده ها است وقتي سلامت روان پايه و اساس زندگي هاي مشترك باشد، بالندگي اجتماعي به ارمغان مي آورد . سلامت جسم در مرتبه بعد است . در مسأله ازدواج سلامت انديشه و روان و خلقيات از اهميت ويژه برخوردار است .
3- داشتن منبع در آمدمناسب :
بحث تأمين براي يك ازدواج موفق و زندگي پرخير و بركت بسيار ضرورت دارد .مسأله اشتغال و تأمين خانواده ، نوعي امنيت رواني ايجاد مي كند كه لازمه زندگي مشترك است . دانشجوياني كه به ازدواج تمايل دارند با جد و جُهد در كنار درس حرفه اي مي يابند و مسأله تأمين را تا حد زيادي حل ميكنند . ياري خانواده در اين زمينه نيز از عوامل آسان كننده ازدواج است . البته در اين مراحل صبر ، قناعت ، پذيرش وضع موجود و تلاش براي تأمين هر چه بيشتر ضرورت دارد .
امام علي ( عليه السلام ) در اين زمينه مي فرمايند : «كسي كه به خاطر ترس از فقر و مشكلات مالي ازدواج را ترك كند ، به خداوند سوء ظن پيدا كرده است . »چون خداوند مي فرمايد ؛ اگر فقير باشيد و ازدواج كنيد ، خدا از فضل خود آنها را بي نياز ميكند .
4- سن ازدواج :
زوج مناسب بايد از نظر جنسي به بلوغ كامل رسيده باشد و از جهت روحي و رواني براي پذيرش مسئوليت ازدواج آمادگي داشته باشند . امروزه با عنايت به بحث تحصيل و كار و امكانات ، تعريف خاصي از سن مناسب وجود ندارد .يعني با لحاظ كردن بلوغ جسمي و روحي و تطبيق با شرايط زمانه ، از جهت تحصيل و اشتغال و تأمين ، مي توان در خصوص ازدواج تصميم گرفت .
5- ثبات عاطفي :
داشتن ثبات عاطفي و كنترل عواطف و احساسات در امر ازدواج بسيار تعيين كننده و مهم است . حوصله و بردباري ، صداقت و خلوص ، بي آلايشي . مهرباني ، گذشت ،صميميت ، اعتماد ، اطمينان ، نظم و انضباط ،همكاري ،سازگاري ، تعهد ، سخاوت ، حسن تفاهم و بالاخره انعطاف ، از عمده موارد ثبات عاطفي اند . به طور كلي، ازدواج عامل تعادل عاطفي است به شرطي كه زوج ها در تعامل هاي خود به مؤلفه هاي آن توجه داشته باشند .
6- داشتن منطق و مسئوليت پذيري :
مسئوليت پذيري نوعي اعتماد خاطر و امنيت رواني به همراه مي آورد و از راههاي اساسي كاهش صدمات زندگي و حيات مشترك زناشويي است .
بنابر اين تا اين حس در وجود جوان به ظهور نرسيده است ، نمي تواند به سمت يك زندگي مشترك گام بردارد .
7- آشنايي جوانان با قوانين و مقررات ازدواج:
آشنايي مقدماتي با حقوق و قوانين تشكيلي خانوداه در پايداري ازدواج و شيريني و لذت زندگي بسيار مؤثر است . از جمله حقوق ، حقوق قانوني و شرعي ،مهريه و حدود اختيارات زوجين در برابر يكديگر تقسيم كار ، حقوق زن ، تعهدات اصلي و فرعي ،شروط و تربيت فرزند است .
اميدوارم در امر ازدواجتان موفق باشيد .
منابع :
1- ازدواج در اسلام ، نوشته آيه الله مشكيني
2- آيين همسرداري ، نوشته آيه الله مشكيني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.