-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42691 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چند كتاب خوب براي مسائل اعتقادي معرفي نماييد ؟
براي معرفي كتاب به چند نكته توجه فرمائيد .
1 - كتابهاي خوب عقيدتي بايد مناسب سطح مطالعه كننده باشد . مثلاً كتابهاي استاد مطهري ( ره ) غالباً براي دانشجويان مفيد است . گرچه براي افراد ديگر مثل كودكان داستان راستان هم نوشته اند .
كتابهاي اصول عقايد استاد قرائتي براي دوران دبيرستان بسيار خوب و مناسب است .
2 - براي شروع مطالعه فقط كتاب اهميت ندارد بلكه خواننده بايد با طرح سؤال وارد مطالعه شود تا اين تشنگي باعث استفاده از مطلب گردد .
3 - اين سؤالات بايد سير خاصي داشته باشند يعني از آنجا كه انسان شناخته نشود اسلام نيز مجهول خواهد بود ؛ پس كتابهايي كه تبيين نياز انسان كرده باشند و سپس اسلام و عقايد دروني آن را مناسب نياز نشان دهند تا سير صحيح مطالعاتي هماهنگ تر است سرانجام مقصود اين است كه حتماً طبق سنت معمول لازم نيست از توحيد و نبوت و معاد شروع نمائيم . كتاب انسان و ايمان استاد مطهري به اين مقصد نزديك است .
باز هم تأكيد مي شود كه در اين مقصد مهم مطالب زيربنايي مثل درك ضرورت دين در اولويت است .
4 - ضمن آن كه كتابهاي اساتيد اسلام شناس مثل استاد مطهري يا كتاب عقايد استاد مصباح يزدي و بسياري از اساتيد دانشمند و پاك عقيده توصيه مي گردد . بايد بدانيم وقتي سير صحيح مطالعه را ادامه داديم بسياري از كتابها خوب است و لو عنوان اعتقادي نداشته باشد چرا كه در تحكيم عقيده انسان را ياري مي كند مثلاً انسان موجود ناشناخته از الكسيس كارل يا كتبي در اين مسير گرچه از آنجا كه كامل ترين بينش اعتقادي در اسلام يافته مي شود ، در نهايت به كتب محققين خودمان بايد رجوع كنيم .
5 - كتب كساني كه از دينهاي ديگر به عقيده اسلامي روي آورده اند و علت گرايش خود را نوشته اند خيلي مفيد است مثل مجموعه اي كه از مؤسسه در راه حق چاپ گرديده با عنوان چرا مسلمان شدم .
6 - به محض برخورد با شبهه اي اعتقادي با مكانهايي قابل اعتماد و اهل اطلاع مشورت شود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.