-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42719 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در اين سال تحصيلي مردود شده و تصميم به خودكشي گرفته ام . آيا براي مشكل من به جز اين راهي دارد ؟
درباره ناراحتي خويش راهنمايي خواستيد يادآور مي شويم كه اين ناراحتي شما از نظر ما تلقيني بيش نيست و ما ملاكي براي ناراحتي در شما سراغ نداريم . و اساساً اين انديشه كه انسان در برخورد با مشكلات و گرفتاري ها به زندگي خويش پايان دهد يك انديشه غير اسلامي است شما كه مسلمان هستيد و معتقد به خداي دانا و توانا و حكيم و مهربان و مؤمن به جهان ديگر و ثواب و عقاب مي باشيد و مسأله انتحار را بر اساس ديد اسلامي در حكم قتل نفس مي دانيد اين فكر به هيچ وجه نبايد در ذهنتان به وجود آيد .
زيرا اوّلاً : ناراحتي شما يك ناراحتي بسيار جزئي است و با تلاش و فعّاليّت قابل اغماض است و بر فرض انسان يك سال مردود گشت زياني به جايي وارد نمي شود و سال هاي بعد مي تواند با تلاش افزون تر به موفقيّت نزديك شود .
ثانياً : مگر انتحار و خودكشي پايان ناراحتي انسان و آغاز خوشي وي مي باشد ؟
انتحار در حكم قتل نفس است و كسي كه اقدام به اين عمل زشت نمايد موجبات بدبختي و هلاكت جاوداني خويش را به دست خويش فراهم كرده است .
ثالثاً : كسي بايد در ناراحتي و اندوه باشد كه خدا از او ناراضي باشد اگر تمام انسان ها با شخص دشمن باشند ولي خدا آن شخص را دوست بدارد نبايد ترس و اندوه در دل خويش راه دهد و بر فرض انسان كاري كرده باشد كه خدا از او ناراضي باشد باز نبايد از رحمت خدا نااميد باشد بلكه با توبه و بازگشت به خدا مي تواند رضايت و خوشنودي وي را تحصيل كند و اساساً نااميدي از رحمت خدا يكي از گناهان كبيره به حساب آمده است .
رابعاً : دانشمندان بزرگي بوده اند كه در نوجواني حتي از مدرسه اخراج شده اند امّا با كوشش به مقصد رسيدند . اصلاً يك مرد سياسي گفته است آنقدر شكست خوردم تا راه شكست دادن را آموختم .
و حرف آخر اينكه : به آيه 29 - 30 سوره نساء مراجعه كنيد و آنرا تلاوت كنيد .
ترجمه آيه : خودتان را نكشيد ، خداوند به شما مهربان است . امّا هر كس خودكشي كند . . . او را بزودي آتش مي بريم و اين بر خداوند آسان است .
يادآوري خداوند از مهر و لطف خويش ، تذكّر به اين نكته است كه اگر همه درها بسته شوند . در لطف خدا باز است و او راهها و امكاناتي ديگر را مهيا مي كند . خالي از لطف نيست كه بدانيد نگارنده پاسخ نيز يك بار مردود و سپس از ترس ضايع شدن عمر ؛ ديگر تكرار نشد !

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.