-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42764 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر فردي در گناه و فساد اخلاقي بسيار آلوده شده باشد ، تا حدّي كه اكنون ديگر بيشتر وقت خود را در خيابان ها و بيهودگي مي گذراند و دوستان ناباب او را بيشتر تشويق مي كنند و براي اطلاح خويش ناتوان و نااميد است ، چه راهي براي نجات نشان مي دهيد ؟
اين پرسش با آنكه مجموعه اي از بديها و انحرافات را نشان مي دهد ولي به هيچ وجه پايان راه نيست و بنابراين پاسخ در چند نكته خلاصه مي شود .
1 . تشخيص درد نيمي از درمان است اينكه انسان بداند ارزش او بيش از اين گناهان و آلودگيهاست و بايد خود را نجات دهد و اصلاح كند اراده آفرين است .
2 . در نزد دين و خداوند مهربان هرگز چنين نبوده است كه انسان نبايد به هيچ گناهي مبتلا شود . خير ! اين معصومين ( عليه السلام ) هستند كه گناه نمي كنند . ولي ما وظيفه داريم كه به خاطر هدايت ها و ارزش مقام انساني و آثار سوء گناهان ، كوشش كنيم پاك بمانيم اما اگر گناه نموديم راه توبه باز است .
3 . اولين قدم اين است كه درباره گناه و ادامه آن تصور دقيقي از گناه پيدا كنيم تا در ما خودداري و تقوي ايجاد كند . پس توجه كنيم كه گناه يك حركت محدود و زود گذر نيست . گناه درگيري با قانونمنديهاي نظام هستي است . كه هر كس با آن درگير شود هلاك مي شود . اين هلاكت گاه در همين دنيا و به سرعت و گاهي به خاطر مصالحي در قيامت نتيجه مي بيند . گرچه انسان گناهكار از همان وقتي كه آلوده مي شود سقوط كرده و آتش به دامن خويش كشيده است در حديث آمده است مؤمن گناه خويش را همچون صخره اي بالاي سر خويش مي بيند كه هم اكنون بر سرش كوبيده مي شود لازم است در اين مورد به كتابهايي كه آثار گناهان را توضيح داده اند مراجعه شود .
4 . گناه را بايد ريشه يابي كرد و آن را درمان كرد مثلاً اگر به خاطر نياز جنسي معصيت مي كند چرا اين راه نافرجام را ادامه دهد . گرهي كه با دست باز مي شود با دندان باز نمي كنند . ازدواج ، همانند آبي سرد بر تمامي اين آتش هاست . چنانكه حضرت رسول اكرم ( ص ) فرموده اند وقتي جواني ازدواج مي كند شيطان فرياد برمي دارد كه دينش را از دست من نجات داد .
5 . ايجاد جايگزين به جاي ارائه گناه سريعاً توبه انجام شود چون واجب فوريست و عبادات از دست رفته قضا شود . به ويژه نماز كه سهم زيادي درها باز داري از بديها دارد . چنانكه در روايتي آمده است كساني به پيامبر ( ص ) خبر دادند اين جوان كه به نماز حاضر مي شود اهل گناهان زياديست . رسول اكرم ( ص ) فرمودند نمازش او را ، روزي نجات خواهد داد و چنين هم شد .
از دوستان ! و معاشران ناباب جدا شده و به جاي آنها به آدمهاي صالح نزديك شويم . و مطالعه كتابهاي سازنده و خوب را جايگزين وقت گذراني بيهوده كنيم . علي ( عليه السلام ) مي فرمايد : المهمل لأوقاته فهو صيدالشيطان كسي وقت خود را بيهوده مي گذراند صيد و شكار شيطان است .
6 . كتابهاي خوبي درباب معاد و خودسازي از دانشمندان حوزه علميه چاپ شده است كه بسيار مفيد مي باشد .
7 . تفكر و انديشه در زودگذري لذت هاي دنيا و توجه به مرگ و ناپايداري شور و نشاطها ، توانايي بازگشت را افزون مي كند .
8 . مطالعه زندگي كساني كه اين سياهيها را تجربه كرده و به نور باز گشته اند شوق پاكيها را زنده مي كند . براي مثال مجموعه مقالات و نامه هايي تحت عنوان پشت ديوار ندامت چاپ مؤسسه كيهان ، بسيار مفيد است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.