-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4278 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

واژه لابي صهيونيسم به چه معناست؟ داراي چه عقايد و ايدوئولژي اند و كلاً اينها در كجا سرچشمه مي گيرند؟

كلمة صهيونيسم از صهيون گرفته شده و به معنايي صهيونيسم يك تفكر انحرافي مخلوط با اعتقادات يهودي است كه معتقدند بايد با گسترش دادن قدرت يهود در دنيا به هر قيمتي كه شده مجدداًحكومت قديمي يهود بر سرزمين مقدس فلسطين و ساير كشورها را بر پا كنند. و محدودة اين حكومت از رود نيل تا فرات است كه بسياري از كشورهاي مسلمان نشين فعلي را در بر ميگيرد.

براي رسيدن به اين منظور با خريدن و همچنين غصب ظالمانه اراضي مردم فلسطين توانستند اولين پايگاه هاي خود را داير كنند و سپس اين حركت را گسترش دادند تا آنجا كه در حال حاضر اين مردم مسلمان فلسطين هستند كه براي جلوگيري از تجاوزات ستمگرانه و نامحدود صهيونيستها مجبور به مقاومت و تقديم شهيدان خود هستند.

از ديدگاه آنها هر يهودي يك صهيونيست محسوب مي شود ولي لزومي ندار دكه همه صهيونيستها يهودي باشند يعني آنها براي نفوذ و گسترش بيشتر قدرت خود در دنيا افرادي كه يهودي نيستند را نيز به خود جذب مي نمايندو هم اكنون تعداد قابل توجهي از مسئولين كشور آمريكا و انگليس و ساير كشورها در واقع يك صهيونيست مي باشد.

صهيونيزم پديدة بسيار خطرناك جامعه جهاني است كه با طمع ورزي نامحدودي كه نسبت به اشغال كشورهاي اسلامي دارد و با حمايت همه جانبه آمريكا و كشورهاي ديگر مانند انگليس تهديد بسيار جدي براي امنيت جهان و مخصوصاً جهان اسلام به شمار مي آيند و اگر با آن مقابله و مبارزه شود دائماً قدرتمند تر خواهد شد.

براي اطلاع بيشتر مي توانيد به كتاب جهان زير سلطه يهود نوشته مرحوم آيت الله سيد محمد شيرازي مراجعه فرماييد.

موفق باشيد.تكميل و ارسال فرم نظر سنجي موجب تكامل و پويايي كارماست.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.