-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42781 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا نبايد پسر و دختر از مصاحبت با هم لذّت ببرند و چرا اگر چنين كنند ، خداوند در چشمان آنها آتش مي افكند ؟
خداوند حكيم ، با معاشرت و مصاحبت زن و مرد مخالفت نيست ، بلكه خود آنها را به صورت زن و مرد آفريده و كشش جنسي فوق العاده اي بين آنها ايجاد نموده تا در آغوش مهر و محبّت يكديگر بياسايند و آرامش يابند . از اين رو ، روابط جنسي زن و مرد را كاري نيكو و شايسته اجر مي داند . مخالفت اسلام با بي بندوباري و هرج و مرج جنسي است ؛ خداوند مي خواهد غريزه جنسي به طور معقول اشباع گردد . اگر قرار باشد هر جواني با هر كس كه خوشش آمد در آميزد و بعد از مدّتي كاميابي او را رها كند و سراغ طعمه ديگري برود و در اين ميان به زنان شوهردار و محارم خود نيز چشم طمع داشته باشد ، امنيّت اجتماعي به مخاطره مي افتد و جامعه آلوده مي گردد و هزاران فرزند نامشروع ، بدون سرپرست در خيابان ها و پرورشگاه ها به حال خود رها مي شوند و در آينده اين بچّه هاي محروم از آغوش مهر و محبّت پدر و مادر به صورت افرادي عقده اي و سنگدل بلاي جان ديگر انسان ها مي شوند .
پس خداوند از مصاحبت پسر و دختر به طريق معقول و منطقي حمايت مي كند ؛ امّا با نوع غربي آن كه منجر به پاشيده شدن اساس خانواده و از بين رفتن حيا و عفت مي شود مخالف است . هم چنان كه اسلام با اصل خوراك و پوشاك موافق است ؛ ولي اجازه نمي دهد افراد بدون رعايت ضوابط و موازين از هر چه خوششان آمد در اين راه استفاده كنند . به همين جهت استعمال مواد الكلي كه عقل را زايل مي كند ممنوع كرده و يا اجازه نمي دهد از مغازه شيريني فروشي ، كسي بدون رضايت صاحب آن به اندازه سر سوزني شيريني به دهن بگذارد .
و امّا اينكه چرا در چشمان آنها آتش مي افكند ؟ موضوع تعجّب آوري نيست . زيرا از هر چيزي بايد مناسب با آن استفاده كرد وگرنه ضربه مي خورد و صدمه مي بيند ؛ از يك خودنويس ظريف نمي توان كار يك آچار را توقّع داشت . براساس نصوص ديني و حتّي دانش روز ، بازتاب عمل حقيقتي انكارناپذير است . دين سهم حاجات آدمي از اعضا بدن او گرفته تا روح و عقل و دل وي را در نظر گرفته ؛ امّا از آنجا كه جهان و انسان مجموعه اي قانونمند هستند نمي توان خارج از قوانين زندگي كرد . به ويژه وقتي كه اعتقادات ديني نيز داشته باشيم . تجربه آزادي مطلق غرايز و خواست ها در جوامع ديگر ، آن چنان تلخ است كه هيچ عاقلي به تكرار آن رغبت نشان نخواهد داد . نگاه ، نيازمندي و شوق مي آورد و هوس آلوده را بيدار مي كند ، خواستني كه تا غرق شدن ، سوداي ايستادنش نيست . تنها دين است كه اين نياز را در مسيري صحيح مي اندازد و سپس آن را تأمين مي كند . چنانكه براي اين چشم ، سهمي هم از وراي اين دنيا در نظر گرفته شده و قرآن عزيز از آن خبر داده است . در توصيف بهشت مي خوانيم : در آنجا هر آنچه آتشهاي نفس و لذّت چشم باشد ، وجود دارد و شما در بهشت ابدي خواهيد بود . چگونه مي توان از چنين وسعتي غافل شد ؟
{P - سوره زخرف ، آيه 71 . P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.