-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42819 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت گرايش بعضي از جوانان به كمونيسم چيست؟
علت گرايش برخي جوانان به مكتب كمونيستي ناآگاهي و عدم اطلاع درباره مكتب درخشان اسلام و تعليمات حيات بخش و زندگي آفرين آن مي باشد.
مكتب كمونيسم براساس انكار خدا و حقايق متافيزيكي و ماوراء طبيعت بنيان نهاده شده است و كسي كه اعتقاداتش براساس دليهاي محكم استوار شده و به مبدأ و معاد عقيده دارد و خداي دانا و توانا را حكيم دانسته و قوانين الهي را از علم غير محدود و گسترده الهي مي داند هيچگاه به طالب بي اساس كمونيسم گرايش پيدا نمي كند.
و اگر گفته شود اين مكتب خيلي بهتر و عالي تر از اسلام در چين اجرا مي شود صحيح نيست زيرا اوّلاً كمونيسم تاكنون در جهان اجرا نشده است و قابل اجرا هم نيست ثانياً چنانكه ياد آوري شد در كمونيسم كمالات روحي و معنوي انسان بطور كلي ناديده گرفته شده است در حالي كه بعد روحي و كمالات مربوط به آن بسيار عالي تر و ارزشمندتر از ديگر ابعاد وجود انساني است ثالثاً دورانهاي پر شكوهي بر اسلام گذشته در عين حال كه كوتاه و محدود بوده اما گواهي راستين و شاهد عيني بر صلاحيت تعاليم آسماني اسلام براي پياده شدن در جوامع انساني است.
براي آگاهي قسمتي از نقاط ضعف كمونيسم مي توانيد به كتاب فيلسوف نماها نوشته آقاي مكارم و كتاب درسهايي درباره ماركسيسم نوشته جلال الدين فارسي و كتاب علمي بودن ماركسيسم نوشته آقاي مهدي سحاب مراجعه فرماييد.


ـ2ـ
در ضمن اين مكتب به قول امام خميني (ره) به موزه هاي تاريخي سپرده شد و اكنون موردي ندارد. مگر برخي از عقايد و نظريات آنان كه در بعضي از مكاتب اكنون غربي يافته مي شود. و راز گرايش شايد در چند مورد خلاصه شود.
1. ناآگاهي از تأمين نيازهاي انسان در مكتب مترقي اسلام .
2. موقعيت تاريخي كشور و تبليغات جذاب ماركسيست ها.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.