-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42821 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه با جوانان برخورد نمايم تا به معارف اسلامي شناخت بيشتري پيدا كنند ؟ لطفاً مفصلاً توضيح دهيد ؟
درپاسخ به سوال شما خواهر ارجمند ابتدا مقدمه اي عر ض مي كنم .
در باطن آدمي دو نيروي عظيم و دو قدرت مؤثر وجود دارد يكي عقل و ديگري احساسات ، با فرا رسيدن بلوغ همزمان با رشد اندام عقل و احساسات نيز در راه رشد و شگفتگي قدم مي گذارند با اين تفاوت كه رشد احساسات مانند رشد اندام خيلي سريع صورت گرفته اما عقل در كمال آرامي و به تدريج منازل كمال را طي مي كند و اين نا موزوني رشد عقل و احساسات بزرگترين مشكل رواني جوانان را تشكيل داده و منشأ انحرافات اخلاقي آنان مي باشد . حضرت علي ( ع )در اين رابطه مي فرماييد :« عقل آدمي در 28 سالگي كامل مي شود . و نيز مي فرمايند : آخرين مرحله نهايي تكامل طبيعي عقل در 35 سالگي است و از آن پس هر ترقي و كمال كه نصيب عقل شود تجربي است نه طبيعي» جوانان به علت تمايلات عاطفي همه چيز و همه كس را از پشت عينك احساسات مي نگرند و لكن است با يك تحريك كوچك و يا يك ضربه روحي منقلب شده و از راه اعتدال منحرف گردند . دوست عزيز با توجه به نكات ذكرشده ، در تربيت جوانان و حفظ حريمهايي كه اسلام قداست خاصي براي آنها قائل است بايد موارد ذيل را مراعا ت نمود :
1- والدين و مربيان طبع حساس وزود رنج جوانان را در نظر داشته و با آنان براساس تكريم و احترام بر خورد نمايند و متوجه باشند كه بي احترامي به جوانان و تحقير شخصيت آنان يكي از عوامل طغيان و سر كشي نسل جوان را تشكيل مي دهد .
پيامبر اكرم ( ص ) مي فرمايند : «از رحمت خدا دور باد آن پدر و مادري كه با رفتار و گفتار نادرستشان موجبات بد كاري فرزندان خود و نارضايتي خويشتن را از ايشان فراهم آورند » اگر والدين مطالب تربيتي يا راهنمايهاي خود را دوستانه و به زبان اندرز.بگويند يا به صورت مشورت و تبادل فكر با آنان در ميان گذاردند بخوبي مي توانند در اعماق روح جوان نفوذ كرده و به تربيت صحيح آنان موفق گردند و در مواردي كه مي خواهند نسبت به لغزش جوان تذكر انتقادي داشته باشند طوري آنرامطرح كنند كه باعث هتك حرمت و توهين نوجوانان نشده و به راه عصيان سوق داده نشود حضرت علي ( ع ) در اين رابطه مي فرمايند : « لغزش انسان عاقل را با كنايه تذكر دادن براي او مؤثرتر.و درد ناكتر از سرزنش است » اگر تخلف و لغزش نوجوانان با كنايه و در كمال ادب تذكر داده شود بعيد نيست كه تأثير نمايد. و لااقل براي حفظ شخصيت خود. آنرا ترك كرده و خويش را اصلاح كند و مسلماً وقتي به شخصيت جوان بدينگونه احترام گذاشته شود او نيز احترام ديگران را حفظ خواهد كرد .
2- پدر و مادر خود را شريك خوشبختي فرزند خويش بدانند و به وي بفهمانند كه تو بر اثر حب ذات طالب سعادت خود هستي ومانيز به علت مهر پدري و مادري خوشبختي ترا خواهانيم ما و شما يك هدف داريم و آن رستگاري و پيروزي شماست و براي نيل به اين هدف با يكديگر همكاري ميكنيم بااين تفاوت كه عمر بيشتري كرده ايم و تجربه هاي زيادي اندوخته ايم و از خطرات ايام جواني به خوبي آ گاهيم و از تو انتظار داريم با پذيرفتن و بكار بستن نصايح ما صميمانه با ما همكاري كرده تا موجبات پيروزي و موفقيت خود را كه هدف مشترك ماست فراهم آوري . به نظر مي رسد جوان از چنين منطقي كه سر شار از خير خواهي و محبت است استقبال كرده و از راهنمائيهاي مصلحت آميز پدر و مادر بهره مند شود . امام صادق ( ع ) مي فرمايند :« نيروي خويش را رد راه هدايت جوانان به كار اندازيد زيرا جوانان زودتر حق را مي پذيرند و سريعتر به هر خير و صلاحي مي گرايند »(6)
همانطور كه مي دانيد در آغاز دعوت پيامبر اكرم (ص) نيز مقالات انقلابي وسخنان آتشين رسول اكرم (ص) بيش از همه در نسل جوان تحول روحي ايجاد . جوانان كه طبعاً تجددطلب وانقلابي هستند گردآن حضرت جمع شدند وصميمانه به آئين مقدسش گرويدند وبه پيروي از برنامه هاي عقلي وعلمي رهبر عاليقدر خود. مبارزه خويش را با سنن فاسد وروشهاي ناپسند جامعه شروع كردند وهمه جا در سفر وحضر ، درمحيط خانواده واجتماع ، مخالفت خود را با عقايد وافكار باطل مردم صريحاً اظهار مي نمودند. آنان با اتكاء خداوند وبا راهنمايي پيشواي عاليقدر خود ، با سنن جاهليت به مبارزه برخواستند ،بتها را شكستند ،بتخانه ها را ويران كردند ، ظلم وستم را از ريشه برانداختند ،آداب ورسوم باطل را نابود ساختند وبجاي همه آنها سازماني براساس ايمان وعلم ، عدل وآزادي واخلاق وفضيلت به وجود آوردند وعقب افتاده ترين مردم را به عاليترين مدارج كمال رسانيدند» (7)
بنابراين اگر سخن حق با بهترين اسلوب وروشها گفته شود وگوينده آن از ايمان قوي واعمال درست برخوردار باشد همانطور كه در روايت به آن اشاره شده اولين كسانيكه به آن مي گروند وبه كار مي بندد جوانان هستند.
منابع ومآخذ
1- مستدرك 2، ص 625
2- جوان از نظر عقل واحساسات ،آقاي فلسفي ، ج1 ، ص129.
3- وسائل 5 ، ص115.
4- غررالحكم ، ص348.
5- جوان از نظر عقل واحساسات ، آقاي فلسفي ،ج1 ، ص455.
6- روضه كافي ، ص93.
7- جوان از نظر عقل واحساسات ، آقاي فلسفي ، ص165.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.