-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4285 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه چيزهايي براي جذب جوانان و نوجوان در نظر داريد؟از اين كه شما دوست و برادر عزيز و گرانقدر به مسأله مهم جذب نوجوانان و جوانان به مسجد مي انديشي بسيار مسروريم و اميدواريم با همت و تلاش خالصانه و مجددانه و طلبكارانه شما از متوليان امور مساجد حضور نوجوانان و جوانان هر روز بيشتر در مساجد رونق بگيرد.

برادر عزيز دوستاني كه متكفل پاسخگويي به پرسشهاي شما در مساجد پاسخ مي گويند متولي امور مساجد نيستند تا بخواهند براي جذب نوجوانان و جوانان به مساجد برنامه ريزي كنند ولي اگر از طرف متوليان مساجد مورد سوال قرار گيرند قطعاً دوستان عزيز و صاحب نظران گوناگون در حيطه هاي مختلف راه هايي ارايه خواهند نمود ولي به نظر مي رسد بهترين راه جذب نوجوانان و جوانان اين باشد كه خود آنان بگويند دوست دارند مساجد چگونه باشند، چه برنامه هايي در مساجد ارايه شود جذابتر است نه تنها بگويند بلكه خودشان در اداره مساجد شركت كنند و برنامه هاي باب طبع و دل خواه خودشان را طراحي و اجرا كنند. نوجوانان و جوانان نبايد منتظر باشند ديگران براي آنان برنامه ريزي كنند و آنان به عنوان افراد منفعل در آن شركت جويند، حال قابل استفاده باشد يا نباشد. ولي اگر خود جوانان با مشورت با بزرگترها و افراد باتجربه مثل روحانيون بزرگوار، استادان دانشگاهها، معلمان و آموزگاران گرامي و متوليان امر تعليم و تربيت و صاحب نظران در مسايل نوجوانان و جوانان براي خودشان برنامه ريزي كنند، بهترين برنامه ها طراحي و اجرا خواهد شد و قطعاً نتايج مثبت و خوبي نيز به دنبال خواهد داشت.

دوست عزيز شما مي توانيد با همكاري ساير نوجوانان و جوانان مذهبي و متدين در قالب بسيج مسجد، گروههاي علمي و مطالعاتي، ورزشي و ... در مسجد منسجم و تشكيل شده و براي خودتان برنامه ريزي مدون و منظمي داشته باشيد. و نه تنها مي توانيد برنامه هايي در مسجد اجرا كنيد بلكه مي توانيد در مسجد براي كارهاي ورزشي، اردو و ... نيز برنامه ريزي كنيد و مبداء حركت شما مسجد باشد. مركز وحدت و انسجام و ... مسجد باشد ولي اين بدان معنا نيست كه حتماً هر برنامه اي بايد در مسجد اجرا شود. آنچه بتوانيد در مسجد اجرا كنيد و هر آنچه امكان اجراي آن در مسجد وجود نداشت و آنرا براي نسل جوان مفيد دانستيد انجام دهيد. مسجد را مركز ثقل تصميم گيري و برنامه ريزي و مبداء حركت و تعالي جسمي و فردي خودتان قرار دهيد. انشاء الله مفيد و سربلند باشيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.