-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4286 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در امر به معروف و نهي از منكر خواهراني كه خود ميل به كارهاي خراب دارند و با برادران گفتگوي غير مجاز و بيش از حد شرم آور دارند چگونه بايد عمل كرد؟ يا به چه مكانها و شماره تلفني تماس گرفت كه سريعتر عمل كنند؟بحث امر به معروف و نهي از منكر متأسفانه آنگونه كه شايسته و بايسته است در جامعه ما تبيين نشده و افراط و تفريطهاي زيادي صورت گرفته است عدهاي بسيار سختگيري كردهاند و موجبات عصيان جوانان را فراهم ساخته و عدهاي ديگر نيز با آزادي غير معقول و غير مشروع به طور عملي به دفاع و حمايت از بعضي منكرات پرداختهاند.

امر به معروف و نهي از منكر آداب، شرايط، مقدمات، ملزوماتي دارند كه در كتابهاي مربوط و رسالههايعلميهمراجع بزرگوار تقليد به آن اشاره شده است. (1)

اگر امر معروف و نهي از منكر و ارشاد جامعه با شرايط خودش انجام گيرد بهترين و بيشترين تأثير را خواهد داشت ولي متأسفانه برخي آنرا چماق ميكنند و گروهي آنرا تخطئه ميسازند و امر به معروف و نهي از منكر با شرايط براي افراد عادي در حد تذكر زباني و لساني جنبه وجوب دارد و در مرحله عملي فقط بايد توسط حاكم و عوامل حكومت صورت بگيرد و از هرگونه درگيري و تنش بايد اجتناب كرد و اگر تذكر و نصيحت مفيد نباشد و ميتوان به عوامل حكومتي اطلاع داد كه ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر و پاسگاههاي انتظامي و نيروي انتظامي و يا 113 ادارات اطلاعات شهرستانها اطلاع داد. البته برخورد قضايي و انتظامي آخرين مرحله است و اگر بتواند از طريق نصيحت و ارشاد دوستانه و صميمانه افراد خاطي را هدايت كرد بسيار تأثيرگذارتر خواهد بود چه برخورد فيزيكي افراد را عاصي ميكند و نه تنها بسياري از موافع سازنده نيست بلكه آثار تخريبي منفي دارد. بايد ريشهها و عوامل را شناسايي كرد و در رفع و نابودي آنها تلاش كرد. اين روش بسيار موفقتر و كارسازتر است تا برخورد فيزيكي و دستگيري و بازداشت و زندان و شلاق و ...

منابع و مآخذ:

1ـ از جمله ميتوانيد به كتاب حماسه حسيني شهيد مطهري مبحث عنصر امر به معروف و نهي از منكر در نهضت حسيني مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.