-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)
-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42907 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به اهميت گفتار و احاديث پيامبر چگونه خليفه دوم به تمام مناطق اسلامي بخشنامه كرد كه كسي حق نوشتن حديثي از پيامبر را ندارد؟
طرفداران دستگاه خلافت به دست و پا افتاده براي اقدام خليفه از پيش خود فلسفهاي تراشيده ادعا ميكنند كه علت جلوگيري از نوشتن احاديث پيامبر، اين بود كه احاديث پيامبر با متون و آيات قرآن آميخته نشود (مستدرك حاكم 1 /104) .
اين عذر آن چنان بياساس است كه احتياج به پاسخ ندارد، زيرا روزي كه پيامبر اكرم بدرود زندگي گفت، تمام آيات و سورههاي قرآن مضبوط و شمرده شده بود، نويسندگان وحي و قاريان قرآن با حافظههاي قوي خود، تمام قرآن را ضبط و يا حفظ نموده بودند و خصوصيات قرآن آن چنان معين و تحديد شده بود كه احدي نميتوانست حرفي را از قرآن بردارد و يا حرفي به آن اضافه كند. آيا با اين وضع نوشتن احاديث لطمهاي بر قرآن وارد ميسازد؟
به علاوه قرآن مجيد، از نظر فصاحت و بلاغت، و كشش و تركيب و جملهبندي طوري است كه هيچ كلامي به آن شباهت ندارد، و هر كلامي گرچه از نظر فصاحت به عاليترين درجه برسد، قابل اشتباه با قرآن نيست، سخنان علي (ع) در نهج البلاغه و خطبههاي خود پيامبر، از نظر فصاحت و سلاست و شيريني در درجة دوم قرآن مجيد قرار دارد، ولي هرگز قابل اشتباه با قرآن نيست، و آياتي را كه امير مؤمنان ضمن خطبههاي خود آورده، مانند در شاهوار، در لابلاي سخنان علي (ع) ميدرخشد و هر خوانندهاي كه با تركيب كلام عرب آشنا باشد، در نخستين برخورد، ميان اين دو فرق ميگذارد.
قرائن شهادت ميدهد كه اين بخشنامه انگيزة سياسي داشته و منظور اين بوده كه در پرتو آن، امتياز بزرگي را كه آن روزها نصيب امير مؤمنان شده بود، از بين ببرند، زيرا امير مؤمنان موقعي كه پيامبر در قيد حيات بود، كتابهائي تأليف نموده بود كه در آن احاديث پيامبر و حقايقي را كه از آن حضرت در ابواب مختلف آموخته بود، جمع كرده بود، و محدثان اسلامي عقيده دارند كه آن حضرت شش كتاب زير را تأليف نموده است:
1 ـ كتابي كه به صورت طومار بود و در غلاف شمشير رسول خدا قرار داشت.
2 ـ كتاب فرائض.
3 ـ كتابي كه پيامبر املاء كرده و امير مؤمنان نوشته است.
4 ـ كتاب آداب.
5 ـ الجامعه.
6 ـ الجفر.
اين كتابهاي ششگانه گرچه در دسترس ما نيست، ولي از روايات و تواريخ استفاده ميشود كه همة اينها درمحضر امامان و اوصياء آن حضرت بوده، گروهي از شيعيان آنها را در محضر امام صادق ديدهاند (تهذيب 1 /195) .

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.