-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا با دعا مي توان اراده ء كسي را تسخير كرد يا دهان شخصي را بست و يا اورا مبتلا به دردي نمود؟
بسياري از اين افراد شياداني هستند كه از عقايد مردم سوء استفاده مي كنند. بنابراين بايد در برخورد با آنان هشيار بود. براي دعا به درگاه خداوند نيازي به واسطه و دعانويس نيست؛ بلكه هر كس مي تواند براي رفع مشكلات خود به درگاه او عرض حاجت نمايد و از اعمال نيك براي تقرب به درگاه خداوند بهره ببرد. البته راه هايي براي ابطال سحر و جادو وجود دارد كه در حاشيه كتاب مفاتيح الجنان آمده است. براي اين كار هم نيازي به كسي نيست و هر كس مي تواند به آن دستورات عمل نمايد. در هر صورت كارهاي برخي از افراد به عنوان سحر و جادو، دعانويسي و... خارج از ميزان هاي شرعي است. چشم زخم از نظر عقلي امر محالي نيست چه اين كه بعضي از دانشمندان امروزي معتقدند كه در بعضي از چشم ها نيروي مغناطيسي خاصي نهفته شده كه كارآيي زيادي دارد. حتي با تمرين و ممارست مي توان آن را پرورش داد. خواب مغناطيسي از طريق همين نيروي مغناطيسي چشم هاست در روايات اسلامي نيز تعبيرات مختلفي ديده مي شود كه وجود چنين امري را اجمالا تأييد مي كند. به طور مثال در حديثي آمده كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: پيامبر اكرم (ص) براي امام حسن و حسين (ع) اين دعا را خواند: {Hاعيذ كما بكلمات التامه واسمأ الحسني كلها عامه من شرالسامه والهامه و من شر كل عين لامه و من شر كل حاسد اذا حسدH}؛ {Mشما را به تمام كلمات و اسماي حسناي خداوند از شر مرگ و حيوانات موذي و هر چشم بد و حسود آن گاه كه حسد مي ورزد مي سپارم M}، {V(تفسير نورالثقلين ج 5 ص 400)V} و در نهج البلاغه آمده است: {Hالعين حق والرقي حق H}؛ {Mچشم زخم حق است و توسل به دعا براي دفع آن نيز حق است M} و در روايات آمده است كه: هرگاه از چشم زخم ديگران ترسيديد يا به چيزي با اعجاب نگاه كرديد با گفتن ذكر شريف {Hماشاءالله ولاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم H} خود را يا ديگري را از آثار چشم زخم محافظت كنيد و براي اين منظور خواندن سوره هاي فلق ناس توحيد حمد مناسب است. البته اين به معناي آن نيست كه همه آنچه در ميان مردم به عنوان چشم زخم، يا تسخير اراده با دعا و... خوانده مي شود واقعاً درست باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.