-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4302 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نظريه آيت اللّه العظمي شبيري زنجاني در رابطه با مصاحبه واعظ زاده
دفتر حضرت آيت اللّه العظمي شبيري زنجاني در پاسخ به دورنگار مسئول محترت فصلنامه نهج البلاغه در رابطه با نقد مصاحبه آقاي واعظ زاده خراساني چنين آمده :
لازم به ذكر است كه مصاحبه مزبور در عين اشتمال بر برخي مطالب سودمند ، از اشكالات اساسي و بنيادي برخوردار است كه دراينجا به يكي از نكات مهم آن اشاره ميكنيم .
از اين مصاحبه چنين برداشت ميشود كه مسأله امامت وخلافت اهل بيت تنها به عنوان مقدمه عمل مطرح است و حال كه خلافتي در كار نيست ، طرح اين مسأله ثمرهاي ندارد ، با اينكه مسأله اعتقاد به امامت بلافصل حضرت امير صلوات اللّه عليه و يازده پيشواي معصوم عليهم السلام خود از اهمّ واجبات وأوكد فرائض است ، و اين موضوع تنها وظيفه عملي نيست ، از سوي ديگر بنا بر قول مشهور علماء شيعه از جمله مرحوم آيت اللّه العظمي بروجردي قدس سرّه ، اعتقاد صحيح ، شرط صحت عبادات بوده و عبادت بدون اعتقاد به ولايت باطل است .
بنا بر اين تلاش براي تحكيم اعتقادات و تثبيت مباني والاي تشيع هم براي تحصيل اين اعتقاد واستواري بيشتر آن وهم براي تصحيح عبادات بسيار لازم وضروري است .
پرداختن به ديگر نقاط ضعف مهم وغير قابل اغماض مصاحبه مزبور ، فرصتي گستردهتر ميطلبد ، اميداست كه با ظهور حضرت مهدي عجل اللّه فرجه ، حديث شريف : يعطف الهوي علي الهدي إذا عطفوا الهدي علي الهوي ( نهج البلاغه خطبه 138 ) مصداق عيني يابد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.