-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4306 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي از خودشان رسالهاي چاپ نميكنند. آيا ما ميتوانيم به تقليد از رهبرمان از رساله حضرت آيت الله خميني استفاده كنيم؟دو جلد كتاب از معظم له به نام »اجوبة الاستفتائات« چاپ شده و چاپ سوم نيز در دست اقدام است. اما شما كه قبلاً از حضرت امام(ره) تقليد نميكرديد، الان نميتوانيد از آن حضرت تقليد نماييد؛ زيرا به فتواي اكثر فقها از جمله مقام معظم رهبري تقليد ابتدايي از مجتهد ميّت جايز نيست.

(اجوبة الاستفتائات، ج 1، ص 12)

و به فتواي مقام معظم رهبري كساني كه از ايشان تقليد ميكنند اگر جواب مسائلي را در آن دو جلد نيافتند ميتوانند از رساله حضرت امام »ره« استفاده كنند. در مورد خواسته تان همان طور كه خودتان هم اشاره كردهايد متأسفانه ما هم دسترسي مستقيم به مقام معظم رهبري نداريم ولي اين فرمايش ايشان را براي شما انتخاب كردهايم.

»... آنچه كه من به شما جوانها... عرض ميكنم اين است كه عزيزان من شما جوانهايي هستيد كه نظام امروز و فردايش بر دوش شماست. زماني يك عدهاي جوان در اين كشور بودند، كارهايي كردند تا اين جا رساندند؛ از حالا به بعد مال شماهاست، روز شماهاست، تكليف شماهاست. شجاعت و اعتماد به نفس، احساس مسؤليت... اتحاد و همبستگي ميان نيروهاي مؤمن... از پايههاي اصلي است. (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشجويان، دانشآموزان، سپاهيان و جانبازان 79/8/11)مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.