-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)
-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43205 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تفسير فرازهاي پانزده تا بيستم خطبة صد و شصتم كه دربارة دور بودن كنه حقيقت خداوند از دسترس ادراكات ايراد شده چيست؟
[خداوندا، ما حقيقت عظمت تو را نمي‎دانيم ولكن اين قدر مي‎دانيم كه توئي داراي حيات [حقيقي] و قائم به ذات و بر پادارندة كائنات، نه خوابي سبك تو را گيرد و نه خواب سنگين. هيچ نظري و انديشه‎اي راه به تو ندارد و هيچ بينايي تو را در نمي‎يابد، توئي كه ديدگان را مي‎بيني و اعمال را شمارش مي‎كني و توئي كه پيشاني‎ها [يا موي پيشانيها]ي گردنگشان را و پاهاي آنان را گرفته‎اي.]
ما انسانها كه اغلب روزگارمان، با بيماري خوشايند خودپسندي! سپري مي‎گردد، چگونه مي‎توانيم به معرفت كنه عظمت خداوندي راهيابي كنيم! آنگاه اميرالمؤمنين(ع) به بيان معلومات بشري دربارة خداوندي پرداخته مي‎فرمايد. اين معلومات و معارف پيرامون صفات مقدس خداوندي است كه در عالم هستي تجلي نموده است. مانند:
1ـ پديده‎هاي متنوع، زيبايي‎هاي محسوس و زيبايي‎هاي معقول كه جمال الهي و قدرت او را براي ايجاد زيبايي‎ها اثبات مي‎كند.
2ـ نظم عالي كه در قانونمندي كائنات مشاهده مي‎شود، جلوه‎اي از صفت ناظم بودن جهان هستي است.
3ـ برقراري قانون در تمامي وجود از ذرة ناچيز گرفته تا كلّ كيهاني كه ما در آن زندگي مي‎كنيم، با كمال وضوح كشف از صفت حافظ مطلق [يا حفيظ] بودن خداوندي مي‎نمايد اگر مقداري بررسي دقيق در تفكرات مغزهاي مقتدر بشر داشته باشيم، به قابل مشاهده بودن اين صفت، در آن تفكرات اطلاع پيدا مي‎كنيم. ما در اينجا براي توضيح اين مطلب مهم، چند نظريه را از مشاهير متفكران قرن بيست مي‎آوريم:

عبارات ماكس پلانك كه به حق از پدران فيزيك جديد مي‎باشد، چنين مي‎گويد: «تصويري كه دانشمندان از جهان خارجي مي‎سازند ـ كمال مطلوب فكري دانشمندي كه در رشتة فيزيك كار مي‎كند آن است كه واقعيت عالم خارج را فهم كند. وسيله‎اي كه وي براي رسيدن به اين منظور در اختيار دارد، چيزي است كه در علم فيزيك «اندازه‎گيري» ناميده مي‎شود، و اين‎گونه وسائل هيچ نوع اطلاع مستقيمي دربارة عالم خارج نمي‎دهند. بلكه تنها كار آنان اينست كه نمودهاي فيزيكي را ثبت كنند و به شكلي نمايش دهند. اسبابهاي اندازه‎گيري اطلاع و آگاهي صريح به ما نمي‎دهند و نتائج حاصل شده از آنها بايد مورد تفسير و تعبير قرار گيرد، چنانكه هلمهولتز گفته است: اندازه‎گيري علائمي را در دسترس عالم فيزيك مي‎گذارد كه وي بايد آنها را ترجمه كند، همانگونه كه يك نفر متخصص در خطوط قديمي بايد اسناد مربوط به مدنيتهاي مجهول ماقبل تاريخ را ترجمه كند. نخستين چيزي كه اين متخصص خط فرض مي‎كند ـ و براي آنكه كارش بتواند نتيجه‎اي داشته باشد، ناچار از چنين فرضي است ـ آن است كه اين سند يا نوشته محتوي اطلاع و پيغامي است كه بنابر قواعد صرف و نحو تنظيم شده است. به همين ترتيب عالم فيزيك نيز ناچار است فرض كند كه جهان فيزيكي در تحت سيطره‎اي از قوانين است كه مي‎توان آنها را دريافت، ولو اينكه يقين نداشته باشد كه وي مي‎تواند اين قوانين را به شكل عمومي بفهمد، و خاصيت و طريقة عمل آنها را به شكلي كه موجب يقين باشد، اكتشاف كند...».
مطلب اساسي كه در اين جملات وجود دارد اين است كه آنچه كه در پهنة بسيار وسيع طبيعت ديده مي‎شود توانايي تفسير نهايي و جامعي را دربارة آنچه كه در طبيعت مي‎گذرد، ندارد و اين امور و واقعيات كه در اين جهان ديده مي‎شوند، مربوط به عالمي فوق طبيعت است كه واقعيات و قوانيني براي خود دارد و براي يك انسان متفكر روشن است كه همان علت و ملاكي كه موجب شده است راسل‎ها و پلانك‎ها و انيشتين‎ها، پاي فوق طبيعت را براي تفسير آن به ميدان بكشند، همان علت و ملاكها نيز موجب اعتقاد به يك حقيقت است كه فوق طبيعت است اين حقيقت خدا است كه حافظ قوانين اداره كنندة هستي مي‎باشد.
اميرالمؤمنين(ع) در دو جملة بعدي (هيچ چشمي تو را نديد و تويي كه چشمها را مي‎بيني) اشاره به بعضي از علل ناتواني بشر از درك كنه عظمت خداوندي مي‎فرمايد. با علم مطلق آن عالم به ذات است كه همة موجودات جزئي و كلي و همة اعمال و گفتار و نيتها براي آن آشكار و معلوم است و هيچ مجرم تبهكاري توانائي گريز از سلطة مطلقه او را ندارد. چگونه بگريزد؟ و كجا بگريزد در حاليكه نيروي گريز، وسائل گريز همه از آن خداوند ذوالجلال است و بهرجا كه بگريزد فثّم وجه الله دائره بينهايت امر خداوندي آنجا را هم در بر دارد.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 26
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.