-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43228 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1010

وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست
در هر صورت انسان حق ندارد به پدر و مادرش بي احترامي كند و بايد

آنها را تحمل نمود و با زبان خوش و مهرباني آنها را راهنمايي كرد و از

اخلاق بد پرهيزشان داد.

مساله احترام به پدر و مادر از احكام نوراني اسلام است. حتي اگر والدين

نامسلمان باشند حفظ حرمت و نيكي به آنان مطلوب پروردگار است. ليكن

بايد توجه داشت كه مصاديق اين احترام و نيكي بايد به درستي شناخته و

رعايت گردد. مثلا گاه ممكن است پدر و مادر انتظارات نامعقولي داشته

باشنديا برخلاف دستورات الهي فرمان دهند. در چنين مواردي اطاعت

ازآنان شايسته نيست. اما در عين حال مخالفتو سرپيچياز فرمانهاي

ايشان در اين موارد نبايد با رفتار تند خشونت بار و اهانتآميز همراه باشد.

اميد است شما بارفتاري نيكو و شيوهاي پسنديده بتوانيد زمينههاي تغيير در

رفتار والدين خود را فراهم آوريد. البته نظر به اين كه نوعا پدرها و مادرها در

سنيني غير قابل تغيير ميشوند بهتراست با مدارا و گذشت با آنان برخورد

شود. در غير اين صورت نه تنها مشكلي حل نميشود. بلكه موجب جدال و

ناراحتيهاي ديگر نيز ميگردد. بهترين روش برخورد يا حسن اخلاقي همان

است كه قرآن ميفرمايد: (( واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . و هرگاه مردم

جاهل باآنان برخورد كنند با سلامت نفس و زبان خوش پاسخ گويند)) (فرقان

63 )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.