-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43239 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

من آدم خجالتي و كم رويي هستم، به گونهاي كه از جمع بيزارم، و اگر وارد مجلسي شوم، دوست دارم زودتر آنجا را ترك كنم، و بعد از خروج از مجلس، بسيار با خود كلنجار ميروم كه چرا اينگونه رفتار نمودم. دوست ندارم به عروسي يا تولد بروم، و اين مسئله باعث عذاب خودم و ديگران شده است، لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

دوست عزيز، خجالت و كمرويي آفتي است كه مانع ترقي و پيشرفت انسان شده و سبب رفتارهاي ناپخته و عكس العملهاي نامناسب و حتي فرار از فعاليتها، افت شخصيت و مشكل دوست يابي ميشود و كمكم سلامت جسم و روان را در معرض خطر قرار ميدهد. لذا با تصميم جدي و اراده قوي بايد به مبارزه با آن بپردازيد. دختر خوبم، خجالت و كم رويي هيچوقت مساوي با ناتوان بودن انسان نيست. شما بايد استعدادها و توانمنديهاي خود را بشناسيد و نسبت به عوامل موثر در بروز خجالت ( مانند مراقبت شديد از رفتار و اعمال خود، مقايسه خود با ديگران، خود كوچك بيني، ترس از مسخره شدن) كه باعث احساس شرم، ترس و بي عرضگي ميشود، شناخت پيدا كرده و آنها را از صحنه زندگي و فضاي ذهن خود حذف كنيد. در اين رابطه ما دستورالعملهايي را به شما پيشنهاد ميكنيم كه عمل به آنها ميتواند در اين زمينه به شما كمك كند. ـ خاطرات و تجربههاي جالب خود در محيط خانه و مدرسه را مرور كرده و گاهي آنها را براي دوستان خود تعريف كنيد.

ـ اجازه ندهيد فكرهاي آزار دهنده مانند ناتواني به مغز شما هجوم بياورند، و به محض وارد شدن اين فكرها، ويژگيهاي مثبت خود را مرور كنيد.

ـ خود را سرزنش نكنيد.

ـ در زندگي و تحصيل، براي خود هدفي را در نظر بگيريد و در راستاي آن برنامه ريزي نماييد، و به خود تلقين كنيد كه توانمند هستيد.

ـ در محيطهايي كه بيشتر احساس راحتي ميكنيد، سعي كنيد در انجام رفتارهاي اجتماعي فعال باشيد. و اين كار را از سلام و احوالپرسي كردن، جواب سلام دادن، تعارف كردن و.... شروع كنيد. ـ با افراد خوبي كه پرتحرك و فعال بوده و احساس خجالت نميكنند بيشتر مأنوس شويد. ـ اعتماد به نفس، توكل به خدا، شناخت استعدادها و توانمنديها و تلاش چهار شرط اساسي براي كساني است كه ميخواهند موفق شوند.

ـ پاسخ ما را دوباره بخوانيد، نامه را نگهداريد و گاهي به آن مراجعه كنيد تا آنچه را كه بايد به كار گيريد، به فراموشي سپرده نشود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.