-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43240 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

گاهي مواقع كه به خدا احساس نزديكي خاصي ميكنم، به نظرم ميآيد با تمام وجود در محضر پروردگار رئوفم هستم. در اين لحظات سعي ميكنم با نوشتن مطلبي و يا حرف زدن با خدا و يا زمزمه سرودهايي كه مربوط به خداست، خود را آرام كنم. ولي ناگهان احساس خستگي ميكنم و سرانجام حالت افسردگي به من دست ميدهد. در اين لحظات دست و دل هر كاري را ندارم. سؤالم اين است: چه كنم تا حالت كسالت و خستگي در من ايجاد نشود؟ چگونه بايد به آرامش برسم؟ در اين لحظات به چه چيز بايد فكر كنم و چه بايد انجام دهم؟ پيشاپيش از راهنمايي شما سپاسگزارم.اينكه نوشتهايد: «گاهي به هنگام وصل شدن سيم، احساس خستگي ميكنم» بايد بگوييم براي درمان اين حالت، حضرت امام خميني; در كتاب «پرواز در ملكوت» توصيههايي را براي سالك راه بيان نمودهاند. از جمله توصيهها اين است كه سالك بايد جدّيت كند تا عبادت را از روي نشاط و انبساط خاطر به جا آورد و از كسالت در هنگام عبادت به شدّت احتراز كند. براي اين كار لازم است وقتي را براي عبادت انتخاب كند كه از نشاط و تازگي و توجّه نفس برخوردار است و اگر در اوقات كسالت و خستگي نفس خود را وادار به عبادت كند ممكن است آثار بدي بر آن مترتّب شود، از جمله اينكه انسان از عبادت مُنضَجرِ شود ]به ستوه آيد[ و كمكم باعث تنفّر در او شود.(7) همچنين اوليأ گرامي نيز به پيروان خود توصيه نمودهاند كه در عبادت و امور اخروي نيز همانند فعّاليتهاي دنيوي معتدل باشند. نه در عبادت زيادهروي و افراط كنند و نه كاهلي و سستي نمايند. در حديث آمده است: بپرهيز از اينكه در عبادت مهمل باشي يا تندرو. زيرا آن كس كه در عمل سستي و اهمال نموده، حق را ادا نكرده است و آن كس كه زيادهروي نموده براي اداي حق صبر نكرده است.(8) حضرت علي7 نيز در نهجالبلاغه ميفرمايند: «دلها را روي آوردن و نشاط، و پشت كردن و فراري است، پس آن گاه كه نشاط دارند آن را به انجام مستحبات واداريد و آنگاه كه پشت كرده و بينشاط است، به انجام واجبات قناعت كنيد.(9)

ـ مطلب ديگر اينكه، نوشته بوديد «چگونه به آرامش بيشتري برسم؟» دوست عزيز، انسانهاي مؤمن، اصولاً آرامش و احساس امنيت نفس بيشتري نسبت به سايرين دارند. زيرا ايمان واقعيشان، آنها را به كمك، عنايت و نظر لطف خداوند اميدوار ميكند. و چون مؤمن همه كارهايش را براي رضاي خدا انجام ميدهد، همواره احساس ميكند كه خداوند با اوست و به او كمك ميكند. همين احساس، ضامن استقرار امنيت و آرامش در وجود وي ميباشد. از سوي ديگر، مداومت شخص مؤمن بر ذكر خدا، از طريق تسبيح و تكبير گفتن و استغفار و دعا و تلاوت قرآن، در واقع موجب تزكيه و صفاي نفس و احساس امنيت و آرامش رواني وي ميشود. ـ و امّا دربارة اينكه «به چه چيزهايي بايد فكر كرد؟» به عرض ميرسانيم، خداوند متعال انسان را به تفكر در هستي و نگرش در پديدههاي مختلف آن و دقّت و تأمل در شگفتيهاي آفرينش و استحكام نظام هستي و نيز به تحصيل علوم و شناخت سنّتها و قوانين الهي در تمام صحنههاي مختلف علوم ترغيب و تشويق كرده است. در دُرّالمنثور روايتي از رسول خدا9 نقل است كه فرمود: در خلقت (كه آثار صنع خداست هر چه ميخواهيد) تفكر كنيد ولي در خود خدا تفكر نكنيد كه هلاك ميشويد.(10)

پاورقي:

-7 امام خميني;، پرواز در ملكوت، ص 67.

-8 به نقل از گفتار فلسفي، ج 2، ص 255.

-9 نهجالبلاغه، حكمت 312.

-10 به نقل از تفسير الميزان، ج 19، ص 102.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.