-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43241 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:24

الف) در روايات آمده كه بين انسان و خدا، 70 هزار حجاب از نور و 70 هزار حجاب از ظلمت وجود دارد (در كتاب توحيد شهيد دستغيب) بفرماييد مراد از حجابهاي ظلماني و حجابهاي نوراني چيست؟ ب) مراد از نور علم چيست؟ ج) و چطور ممكن است نور، حجاب باشد؟اولاً هفتاد، نمادي براي نشان دادن كثرت است، نه يك عدد حقيقي كه بعد از 69 ميآيد يعني مراد اين است كه حجابهاي زيادي بين انسان و خداي يكتا وجود دارد. اما جهت ظلماني بودن، شايد اين باشد كه انسان غير مهذب، به دليل غلبة دلبستگي به عالم ماده گرفتار موانع متعددي ميگردد كه از آن تعبير به حجابها ظلماني ميشود.

اما گاهي، موانع حجابها از اين قبيل نيست، مثلاً در حديث شريفي روايت شده كه علم نور است همين علم كه نور است گاهي به دليل انتخاب جهت غيرخدايي ظلمتكده شده و از آن تعبير به حجاب اكبر ميشود. يعني علمي كه ميتوانست به خاطر اتخاذ جهت صحيح ماية خشيت الهي گردد: جهت منيّت به خود گرفته و راه غير خدا را پيش ميگيرد. در نتيجه حجاب شده و او را به خدا نميرساند.

چه زيباست فرازي از مناجات شريف شعبانيه، آنجا كه ميفرمايد: ... حتي تَخْرَقُ ابصارُ القلوب حُجُبَ النورِ فَتِصِلَ الي مَعدِن العظمة ...، در اين زمينه ميتوانيد به كتاب 40 حديث حضرت امام (;) نيز مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.