-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43263 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيات حجاب زنان كدام هستند، آيا به چادر اشاره شده است؟

آيات مربوط به حجاب و پوشش بانوان در دو سوره آمده است، يكي سوره نور و ديگري سوره احزاب.

در سوره نور آيه مربوط به حجاب، آيه 31 مي باشد. چند آيه قبل از آن وظيفه اجازه خواستن براي ورود در خانهها بيان شده است كه ترجمه آيه: به زنان با ايمان بگو: چشمهاي خود را فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است، آشكار ننمايند و اطراف روسريهاي خود را آشكار نسازند مگر براي شوهرانشان يا پدر شوهرانشان.

قرآن در اين آيه به حجاب كه از ويژگي زنان است، ضمن سه جمله اشاره فرموده:

1- آنها نبايد زينت خود را آشكار سازند، جز آن مقدار كه طبيعتاً ظاهر است:

ولا يبدين زينتهن الاّ ما ظهر منها، بنابراين زنان حق ندارند زينتهايي را كه معمولاً پنهاني است، آشكار سازند، هر چند اندامشان نمايان نشود. به اين ترتيب آشكار كردن لباسهاي زينتي مخصوصي كه زير لباس عادي يا چادري پوشند، مجاز نيست، چرا كه قرآن از ظاهر ساختن چنين زينت هايي نهي كرده است.

2- دومين حكمي كه در آيه بيان شده، اين است كه آنها بايد خمارهاي خود را بر سينههاي خود بيفكنيد: وليضربن مخمرهن علي جيوبهن. خمر جمع خمار (بر وزن حجاب) در اصل به معناي پوشش است، ولي معمولاً به چيزي گفته مي شود كه زنان با آن سر خود را مي پوشانند (روسري) و جيوب جمع جيب (بر وزن غيب) به معناي يقه پيراهن است كه از آن تعبير به گريبان مي شود. گاه به قسمت بالاي سينه به تناسب مجاورت با آن نيز اطلاق مي گردد.

از اين جمله استفاده مي شود كه زنان قبل از نزول آيه، دامنه روسري خود را به شانهها يا پشت سر مي افكندند، به طوري كه گردن و كمي از سينه آنها نمايان مي شد. قرآن دستور ميدهد روسري خود را بر گريبان خود بيفكنند، تا هم گردن و هم آن قسمت از سينه كه بيرون است، مستعد و پنهان گردد.

3- در سومين حكم، مواردي را بيان مي كند كه زنان مي توانند در آن جا حجاب خود را برگيرند و زينت پنهان خود را آشكار سازند كه دوازده مورد است.(1)

آيه ديگر آيه 59 و 60 سوره احزاب است كه ترجمه آن را در ذيل مي آوريم:

اي پيغمبر! به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو كه جلبابها (روسري يا چادرهاي) خويش را به خود نزديكتر سازند. اين كار براي اين كه شناخته شوندو مورد اذيّت قرار نگيرند، نزديكتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.

بحثي كه در اين آيه مطرح است، راجع به مفهوم جلبابي است كه به چه نوع لباس مي گويند.

كلمات مفسران و لغويين مختلف است و به دست آموردن معناي صحيح كلمه دشوار است.

در المنجد مي نويسد: جلباب پيراهن يا لباس گشاد است. در مفردات راغب مي نويسد: الحلابيب: القُمُص و الخُمُر؛ يعني پيراهن و روسري.(2)

قاموس مي نويسد: جلباب عبارت است از پيراهن و يك جامه گشاد و بزرگ، كوچكتر از ملحفه و يا خود ملحفه (چار مانند) كه زن به وسيله آن تمام جامههاي خويش را مي پوشد يا روسري.(3)

تفسير مجمع اليان مي گويد: جلباب عبارت است از روسري كه در موقع خروج از منزل به كار برده مي شود و سر و صورت را با آن مي پوشانند.(4)

بنابراين معناي جلباب از نظر مفسّران روشن نيست. آن چه صحيحتر به نظر مي رسد، اين است كه در اصل لغت، كلمه جلباب شامل هر جامه وسيع مي شد، ولي غالباً در مورد روسري هايي كه از رو سري بزرگتر و از ردا كوچكتر بوده، به كار رفته است.

برخي آن را مانند چادر امروزي معنا كردهاند.

ظاهراً دو نوع روسري براي زنان بوده است: يك نوع روسريهاي كوچك كه آنها را خمار يا مقنعه ميناميده و معمولاً در داخل خانه از آنها استفاده مي كردهاند.

نوع ديگر روسريهاي بزرگ كه مخصوص خارج منزل بوده و اين معنا با رواياتي كه در آنها لفظ جلباب ذكر شده سازگار است، مانند روايت عبداللَّه حلبي كه مضمونش اين است كه در مورد زنان سالخورده جايز است خمار و جلباب را كنار بگذارند و نگاه به موي آنها مانعي ندارد. از اين جمله فهميده مي شود كه جلباب و سيله پوشانيدن موي سر بوده است.

پي نوشتها:

1. تفسير نمونه، ج 14، ص 438.

2. مفردات راغب، ص 93، چ دارالكتب العلميه، قم.

3. قاموس المحيط، فيروزآبادي، چ بيروت،، ج 1، ص 173.

4. مجمع البيان، طبرسي، ج 8، ص 181.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.