-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43267 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

آيا رقصيدن خانمها در مراسم عروسي يا تولد حرام است، چرا؟

رقصيدن زن براي مرد نامحرم و در حضور نامحرم، مراسم عروسي و تولد باشد يا نباشد، حرام است. اين امر مورد اتفاق همه فقها است.(1)

حكمت حرمت را بايد مفسدهاي دانست كه از اختلاط زن و مرد حاصل ميشود و مجلس جشن تبديل به مجلس گناه و معصيت ميشود.

- رقصيدن زن در حضور زنان ديگر يا در حضور محارم مثل شوهر، پسر و برادر آيا اشكالي دارد؟

بعضي از مراجع تقليد رقصيدن را مطلقاً جايز نميدانند حتي براي همسر و در اين مسئله فرقي بين انواع رقصها نميگذارند.(2) بعضي از مراجع تقليد فقط رقص زن را براي شوهر جايز ميدانند و رقصيدن خانمها در هر كجا اعم از مجلس عقد و عروسي و يا مولوديها را جايز نميدانند.(3)

بعضي از مراجع تقليد ميفرمايند: رقص خودش اشكالي ندارد مگر مستلزم حرامي باشد يا رقصي باشد كه مهيّج شهوت باشد از اين رو، رقص زن براي شوهر و رقص زن براي زنان در مجالس عروسي و مولودي، در صورتي كه اختلاط با مردان نبوده، و در معرض نگاه مرد حتي پسر مميز نباشد، نيز مشتمل بر حرام ديگري مثل موسيقي و غيره نباشد، مانعي ندارد. رقص در غير اين دو مورد (رقص براي شوهر و زنان با قيودي كه ذكر شد) از مصاديق لهو است.(4) شما در اين خصوص بايد به فتواي مرجع تقليد خود عمل نماييد.

حكمت حرمت رقص زن در مجالس عروسي و مولودي، از آن رو است كه نوعاً اين مجالس با كار حرام، اعم از اختلاط زن و مرد و يا استفاده از موسيقي حرام و يا موارد حرام ديگر همراه ميباشد و زن را در معرض فساد قرار ميدهد، نيز مجلس جشن تبديل به مجلس حرام و فساد ميشود. از بُعد ديگر رقص و موسيقي، جنبههاي شهواني انسان را تقويت مينمايد و جنبههاي روحاني و ملكوتي او را ضعيف ميكند واو را از ياد خدا و سير در عوالم معنوي و كمالات انساني باز ميدارد.(5)

پي نوشتها:

1. سيد مسعود معصومي، احكام روابط زن و مرد، ص 218 و 219.

2. همان، حضرات آيات اراكي و بهجت.

3. همان، ص 216.

4. حضرت آيت اللَّه تبريزي، استفتائات جديد، ص 219، س 1042.

5. حضرت آيت اللَّه صافي گلپايگاني، معارف دين، ص 342.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.