-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43268 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

براي از بين رفتن مسئله بدحجابي در جامعه چه بايد كرد؟

مفاسد اجتماعي و از جمله بدحجابي مانند هر پديده ديگر، معلول عواملي است كه مبارزه با آن جز از طريق شناخت علل امكانپذير نيست.

عوامل بدحجابي عبارتند از :

1 - تربيت ناصحيح خانواده: بسياري از ناهنجاريها ريشه در بياعتنايي پدران و مادران و طرز برخورد آنها دارد. دختران نابالغ اگر توسط والدين خود آمادگي ورود به مرحله بلوغ را نداشته باشند و آموزشهاي لازم نبينند، در نوجواني و جواني، پوشش كامل اسلامي را به سختي خواهند پذيرفت.

خانوادهها بايد برنامه مشخصي در زمينه آموزش حجاب و محرم و نامحرم و حلال و حرام به فرزندان خود داشته باشند و از كودكي، دختران خود را با حجاب آشنا سازند و آن را تا زمان بلوغ به تأخير نيندازند. در اين راه از راهكارهاي تشويق و تنبيه بهره گيرند. البته سختگيريهاي بيجا نه تنها راه حل مناسبي به شمار نميرود، بلكه معضل را دو چندان ميكند. در صورتي كه غيرت با دورانديشي و تعقل و صبر همراه نباشد، چه بسا به ضد خود تبديل شود.

2 - دگرگوني ارزشها: شيوه نگرش افراد به ارزشها در چگونگي موضعگيري آنها تأثير ميگذارد. اگر زني، خودنمايي را به جاي حجب و حيا، ملاك ارزش گذاري قرار دهد و ارزشمند بداند، طبيعي است كه خود را نشان ميدهد و حتي پوشش را براي نماياندن خود برميگزيند.

3 - الگوهاي ناهنجار: الگو در اخلاق اسلامي و روانشناسي جايگاه مهمي دارد. درگذشته كه الگوها و نقشها اندك و محدود بودند، هويتيابي آسان بود، اما امروزه الگوهاي متنوع و متضادي كه رسانههاي متعدد ارائه ميدهند، هويتيابي و انتخاب راه صحيح را بر جوانان مشكل كرده است. از اين رو يكي از دلائل بدحجابي، مدگرايي و همرنگ جماعت شدن و تأسي به هنرپيشهها و شخصيتهاي مطرح در رسانهها ميباشد.

4 - فقر معنوي: سقوط اخلاقي، بروز ناهنجاري در جامعه و از جمله بدحجابي، ثمره نبود نظريات بنيادي مذهبي درباره هستي درباره هستي و انسان و معناي زندگي و در يك كلمه، عدم اعتقاد به مبدأ و معاد است.

5 - كمبود شخصيت: كمبود محبت و محروميتهاي زمان خردسالي، افرادي را كه به عقده حقارت مبتلا شدهاند، وادار به جبران ميكند تا از اين طريق خلأ دروني خود را پرنمايند. يكي از راههاي ايجاد شخصيتپنداري، خودآرايي است.

6 - تهاجم فرهنگي دشمن: يكي از اهداف استعمارگران و سلطه جويان، زدودن پوشش زنان به منظور هويت زدايي آنها است.

پس از روشن شدن علل بدحجابي بايد راههاي صحيح مقابله با آن را جستجو كرد كه عبارتند از:

1 - تقويت بنيان خانوداه

2 - آموزش صحيح از طريق اوليا و مربيان

3 - تقويت باورهاي مذهبي

4 - معرفي الگوهاي شايسته

5 - مبارزه با تهاجم فرهنگي دشمن

6 - برقراري ارتباط صميمي با جوانان

7 - از بين بردن زمينههاي بدحجابي

8 - ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر

9 - تسهيل امر ازدواج

10 - قاطعيت در اجراي قوانين و مبارزه با باندهاي فساد

11 - خلق آثار فرهنگي و هنري

12 - جذب جوانان از طريق گفتگوهاي چهره به چهره و پاسخ گويي به شبهات آنان

13 - بازشناسي ناهنجاريها و نقاط منحط فرهنگ غرب

14 - همخواني گفتار و رفتار مربيان

15 - تكيه بر دعوت عملي و زبان رفتاري

16 - سالم سازي محيط

از آن چه گفته شد روشن ميشود كه براي مقابله با بدحجابي، اولين قدم را بايد خانواده بردارد. والدين فرزندشان را از ابتدا با فرهنگ پوشش و حجب و حيا آشنا سازند و احكام شرعي و حدود اسلامي را به آنها بياموزند.

قدم دوم را محيط آموزشي بهخصوص مقطع ابتدايي و راهنمايي بايد بردارند.

گام سوم بايد توسط محيط اجتماع و فرهنگ عمومي برداشته شود. وظيفه حكومت و دلسوزان جامعه به ويژه رسانههاي گروهي مانند صدا و سيما و روزنامهها آن است كه با ارائه فيلم، مقاله و غيره، موضوع حجاب را به صورت فرهنگ درآورند. نيز عوامل اجرايي مراقب عناصر فاسد باشند و به پاك سازي محيط بپردازند. افراد عادي و عموم اشخاص نيز سعي در ايجاد زمينه براي تحقق شرايط امر به معروف و نهي از منكر بوده و با آگاهي از آن شرايط و رعايت آنها اين فرمان الهي را در جامعه پياده نمايند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.