-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43270 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا قانون منع حجاب در فرانسه با قانون اساسي آن هماهنگ است؟

اين مسئله زواياي گوناگوني از جهت حقوقي دارد، لكن تا آن جا كه به اين بحث مربوط مي شود، مطالبي را در ذيل بيان مي كنيم:

اوّلا در قانون اساسي فرانسه بر آزادي تصريح شده و آزاديهاي مذهبي يكي از شاخههاي آن است؛ بدين معنا كه افراد در انجام اعمال مذهبي خويش و گرايش به مذهبي خاص آزاد مي باشند.

اما از طرف ديگر در قانون آن كشور به اصل جدايي دين از سياست و لائيك بودن تصريح شده است؛ بدين معنا كه دين جنبه فردي داشته و حق دخالت در امور اجتماعي، سياسي و... را براي آن قائل نيستند. قانون گذاران كشور فرانسه با استفاده از اصل اين قانون، نمادهاي مذهبي آشكار (مانند حجاب) را در مكانهاي رسمي مانند مدارس غير قانوني اعلام كردهاند. اما آنچه در اين ميان مورد سختگيري واقع شده، حجاب زنان مسلمان است.

در اين طرح ميان حجاب اسلامي و صليب بزرگ مسيحي و كيپا (كلاه كوچك يهوديان) فرق گذاشته شد، به صورتي كه حجاب اسلامي، نشانهاي ديني - مذهبي تلقي شده و آن را به برخي جريانهاي بنيادگرايي دنياي اسلام منسوب كردهاند. بنابراين اگر چه اين طرح بر اساس قانون لائيتسه (جدايي دين از سياست) ظاهراً مطابق با قانون اساسي كشور فرانسه است، اما از طرف ديگر ايرادات فراواني دارد كه ذيلاً به آنها اشاره مي كنيم:

1- اين طرح هدفي جز محدود كردن آزاديهاي تصريح شده در قانون اساسي فرانسه را ندارد و تنها براي مسلمانان محدوديت مي آفريند.

2- حجاب قبل از اين كه نشانهاي ذهبي تلقّي گردد، يك قانون و وظيفه مذهبي است كه با توجه به آزاديهاي مذهبي، چنين نتيجه مي گيريم كه هر زن مسلماني آزاد است كه آن چه را وظيفه او است، انجام دهد.

3- اين قانون ناقض اصل هجده اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل مبني بر آزادي اظهار مذهب و عقيده در تعليم، عمل، عبادت و اجراي مراسم است كه كشور فرانسه آن را پذيرفته است.

4- بعيد نيست كه در پشت پرده اين قانون مشكوك، لابيهاي صهيونيستي و مخالفان اسلام وجود داشته باشند، چرا كه اين سختگيريها تنها بر ضد مسلمانان اجرا شده است اما روز به روز يهوديها از آزادي بيشتري برخوردار مي شوند!

دين اسلام اولين اقليّت مذهبي در كشور فرانسه با جمعيت تقريبي شش ميليون نفر است كه روز به روز بر اين جمعيت افزوده مي شود. همواره تعداد مسلمانان، در نتيجه رعايت حجاب اسلامي توسط بانوان رو به گسترش است. اين مسئله براي مدعيان حقوق بشر و آزادي، گران و تلخ است، از اين رو سعي در كاهش رشد اسلامگرايي دارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.