-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43346 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

شخصي به من مي گويد: من فكر و خيال همسرم را مي كنم و نزد او استمنا مي كنم. آيا مرتكب گناه شده است؟

در نحوه طرح پرسش مقداري ابهام وجود دارد. مشخص نشده منظور از مكان ملاقات در دنيا است يا قيامت و ملاقات انبيا با ارواح مطهره مراد است يا با بدن جسماني؟

مسئله ملاقات در قيامت امري روشن است و اگر مراد ملاقات ارواح مطهرّه انبيا با امام زمان(ع) در دنيا است، امري بعيد نيست و هيچ منعي وجود ندارد.

اگر منظور اين است كه آيا پيامبران با بدن جسماني خويش در دنيا با امام زمان(ع) ملاقات مي كنند، پاسخ اين است كه ملاقات پيامبراني كه اكنون زنده اند، مانند حضرت عيسي و حضرت خضر، امري ممكن است اما در مورد ساير انبيا دليلي نداريم و ظاهراً امري نشدني است.

مشاهدة اعمال

عقيدة معروف و مشهور بر اين است كه پيامبر(ص) و امامان(ع) از اعمال همة امت آگاه مي شوند، يعني خداوند از راه هاي خاصي اعمال امت را بر آن ها عرضه مي دارد.

حضرت امام صادق(ع) مي فرمايد: تمام اعمال مردم هر روز صبح به پيامبر اسلام(ص) عرضه مي شود.

شخصي خدمت حضرت امام رضا(ع) عرض كرد: براي من و خانواده ام دعا فرما، فرمود: مگر من دعا نمي كنم؟! به خدا سوگند!اعمال شما هر شب و روز بر من عرضه مي شود.

از مجموع رواياتي كه در ذيل آية قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله وارد شده استفاده مي شود كه پيامبر اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) به خصوص امامي كه در زمان خود حجت الله است، شاهد اعمال امت هستند امّا در مورد ساير انبيا دليلي نداريم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.