-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43347 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

همسرم مي گويد جهت حفظ آبرو حتي انسان مي تواند از جان خودش بگذرد. آبرو داري از نظر اسلام چقدر اهميت دارد و اكرام مهمان چقدر؟

به گمان ما سؤال شما ميان دو مسئله، اوّلي فقهي و دومي عرفي خلط كرده است. از قسمت اوّل بر مي آيد كه همسر شما در مقام بيان يك حكم فقهي است كه در كتب فقها به نام دفاع از جان و عرض (آبرو) آمده است. حضرت امام خميني در تحرير الوسيله دربارة اين موضوع مي گويد:

انسان مي تواند محارب، مهاجم يا دشمني را كه قصد تعدّي به جان، مال يا حريم و آبرويش را دارد (تا آن جا كه در توان دارد) دفع نمايد.

اين فتوا در مقام بيان دفع مهاجم يا دشمن است، نه هر جايي. تنها در اين صورت است كه اگر انسان به قتل برسد، به قول روايات مقام شهيد را دارد.

اما قسمت دوم سؤال كه دربرداندة احترام به مهمان و آبروداري عرفي است، ربطي به مسئلة قبل ندارد. آنچه در تعاليم اسلامي آمده اين است كه احترام به مهمان و تكريم او از كارهاي پسنديده و نيكو است، منتهي اين كه ميزبان خود را به ناراحتي و عذاب بيندازد تا مثلاً سفره اي رنگين ترتيب دهد كه به قول مردم ما آبروداري كرده باشد، كار صحيحي نيست و تعاليم اسلامي آن را نمي پذيرد، تا چه رسد به دادن جان!

در حقيقت اين كار تفاخر، تجمل پرستي و چشم و هم چشمي است كه نام حفظ آبرو به خود گرفته و از اساس، كار نامطلوب و ناپسندي است. خوب است انسان در تكريم مهمان در حد امكان تلاش كند، اما نه به آن حدّ كه آمدن مهمان براي او ماية عذاب و ناراحتي باشد و تلقي درد سر شروع شد از آمدن مهمان بنمايد. پيامبر اكرم(ص) در اين باره فرمود: لا تكلّفوا للضيف؛ به خاطر مهمان خود را به مشقت نيندازيد.

متأسفانه جامعه ما در حال حاضر دجار بعضي تشريفات پوچ، آداب و رسوم غلط و بدعت هاي نابهنجار است كه سبب كم شدن روابط و عدم خشنودي آدم ها از آن و شيوع انواع و اقسام اسراف ها و تبذيرها در طول يك مهماني شده است. مسئله حفظ آبرو در اين جا هيچ موردي ندارد. اگر مقصود از حفظ آبرو چيز ديگري است، مصاديق آن را ذكر نماييد تا جواب آن ها تعيين شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.