-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43353 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

لطفاً حدود حجاب يك زن را تعريف نموده و بگوييد زناني كه مانتوي آنان تا ساق پا است، آيا اشكال شرعي دارد؟ آيا پا هم بايد با مانتو يا چادر پوشيده شود يا شلوار كفايت ميكند؟

واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دستها تا مچ از نامحرم پوشيده شود. لباس مذكور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد، ولي پوشيدن چادر بهتر است و از لباسهايي كه توجه نامحرم را جلب كند (مثلاً برجستگيها را نمودار كند) بايد اجتناب شود.

{P . سيد مسعود معصومي، احكام روابط زن و مرد، ص 111، س 113.

با بررسي آيات قرآن كريم و روايات اهل بيتعليهمالسلام در خصوص پوشش زن مسلمان، به اين مطلب ميرسيم كه فلسفه حجاب، حفظ و صيانت زن مسلمان و هويت ديني و اخلاقي اوست. در طرف مقابل، ميزان انحراف و فساد اخلاقي در مردان نيز كاهش يافته و موجب سلامت اجتماعي ميشود.

امّا در خصوص موردي كه زن مانتو و شلوار را به عنوان پوشش برگزيده و مانتوي او تا ساق پا است و شلوار هم پوشيده، اين مقدار از جهت ظاهري حجاب كافي است امّا چون معمولاً مانتوهاي كوتاه تهييج كننده و همراه با پيدا بودن حجم و برجستگيهاي بدن هستند و موجب ريبه و فساد ميباشند، بايد از پوشيدن آن اجتناب كنند

{P . سيد مسعود معصومي، احكام روابط زن و مرد، ص 111.

به طور كلي هر چيزي كه موجب جلب توجه نامحرم شود و مهيّج باشد، استفاده از آن حرام است.

{P . همان، ص 115.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.