-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43419 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:44

چه كنيم همسر و مادر و محصل خوبي باشيم؟

همسر و مادر و محصل نمونه كسي است كه بتواند به وظيفة خود عمل نمايد. همسر خوب كسي است كه وظيفة همسر بودن در قبال شوهرش را به شايستگي انجام دهد. در روايات معصومان به اين نكته اشاره شده است: رسول اكرم(ص) مي فرمايد: بهترين زنان شما زن هايي هستند كه داراي عشق و محبت باشند.2

امام صادق(ع) مي فرمايد: بهترين زن هاي شما زني است كه وقتي شوهرش چيزي آورد، سپاس گزاري كند و اگر نياورد راضي باشد.3

رسول خدا(ص) مي فرمايد: زن خوب به حرف شوهرش گوش مي دهد و مطابق دستورش عمل مي كند.4

مادر خوب كسي است كه وظيفة مادري را در قبال فرزندانش به نيكي انجام دهد. مهم ترين وظيفة مادر تربيت فرزند است. نزديك ترين فرد به كودك مادر است. از اين جهت نقش او حساس تر مي باشد.

محصل خوب كسي است كه خود را با دو بال تهذيب و تحصيل مجهز كند و با جدّيّت و پشتكار از اوقات گرانبهاي خود استفادة شايان ببرد و برنامه ريزي و نظم در زندگي و مطالعه را سرلوحة كار خود قرار دهد و وظيفة خود را در قبال معلمان و مسئولان مدرسه به خوبي ايفا كند. در اين راستا، احترام به معلم، رعايت ادب و متانت، حضور مستمر در كلاس درس، رعايت انضباط، نظافت در مدرسه و اهميت دادن به درس بسيار مهم و ارزش مند است.

2 بحارالأنوار، ج 101، ص 235.

3 همان، ص 239.

4 همان، ص 235.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.